Kuba fördömer attacken på Venezuelas elförsörjning

Sabotaget mot Venezuelas elförsörjning är ett brott

Kubas regering fördömer sabotaget av Venezuelas el-system och avslöjar USA:s lögner och  taskspel. 

Den revolutionära regeringen fördömer å det starkaste sabotaget mot elförsörjningen i Venezuela, som utgör en terroristhandling i syfte att skada en försvarslös befolkning i en hel nation, och använda den som gisslan i det icke-konventionella krig USA inlett mot den legitima regering som leds av Nicolás Maduro och det bolivarianska och chavistiska folkets civil-militära enhet.

USA-politiker har varit snabba med att fira en handling som berövar befolkningen en grundläggande service, lämnar sjukhus utan elektricitet för att kunna fungera, stör annan grundläggande service som är oundgänglig i det dagliga livet såsom livsmedel, vattenförsörjning, transport, kommunikation, allmän säkerhet, handel, banktransaktioner och kortbetalningar. Det påverkar arbetet i allmänhet och gör att skolor och universitet inte kan fungera.

Händelsernas sekvens och modus påminner om sabotaget mot oljeindustrin 2002, genomfört av det USA-företag som då ägde och drev en automatiserad produktion, raffinering, transport och distribution av Venezuelas olja.

Detta utöver det hänsynslösa ekonomiska och finansiella krig som Venezuela utsätts för, i det tydliga syftet att genom att framkalla brist och umbäranden underkasta den politiska och suveräna viljan hos ett folk som inte har låtit sig kuvas.

Detta är en upptrappning av icke-konventionell krigföring som leds av regeringen i USA mot det systerland som äger rum efter den misslyckade provokationen den 23 februari. Då med försöket att påtvinga Venezuela deras påstådda humanitära bistånd, trotsa de legitima myndigheterna i landet, i strid med internationell rätt och FN-stadgans normer och principer, i syfte att framkalla dödsfall och storskaligt våld som en förevändning för en ”humanitär intervention”.

Erfarenheten från Kubas egen historia, och historien i andra länder i regionen, visar att dessa åtgärder är ett förspel till våldshandlingar av större omfattning, som fallet var med den väpnade invasionen av Grisbukten 1961. Det internationella samfundet har tillräckligt med bevis för att vara på sin vakt.

Inkräktaren och den självutnämnde ”presidenten” som skapats av USA, sa offentligen att när det är dags, skulle han åberopa artikel 187 i konstitutionen för att tillåta användning av utländska militära ingripanden i landet och upprepade exakt samma mening som sina mentorer i USA: ”Alla alternativ finns på bordet.” Han behöver bara ta emot order från Washington, eftersom det är känt att han redan under sin rundtur i Sydamerika begärde vissa regeringars stöd för ett militärt ingripande i sitt land.

Offensiven mot Venezuela åtföljs av en våldsam kampanj av McCarthy-lik propaganda och samordnade lögner från USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton. Det som en förevändning att med våld tillämpa Monroedoktrinen, med den anti-kubanska senatorn Marco Rubio som aktiv partner och frenetisk användare av sociala media, vilket bevisar hans personliga och konspiratoriska inblandning i manövrer mot Venezuela.

Bland de mest återkommande och skamlösa uttalanden är förtalet att Kuba har ”20-25 000 soldater i Venezuela”, som ”utövar herravälde” i denna suveräna systernation, och att ”de hotar” medlemmarna i de ärorika och kämpande Bolivarianska Väpnade Styrkorna. Kuba avvisar kategoriskt denna lögn, och avvisar lika bestämt varje antydan om att det finns någon som helst grad av politisk underordning av Venezuela till Kuba eller Kuba till Venezuela.

John Bolton är en erkänd lögnare, vars bana går långt tillbaka. Han var den amerikanska regeringstjänsteman som 2002 anklagade Kuba för att ha ett program för att utveckla biologiska vapen, en lögn som offentligen förnekades av hans dåvarande chef, förre utrikesministern Colin Powell och av förre presidenten James Carter. Lögnen medförde också att Bolton utsattes för en utfrågning i USA:s kongress.

Bolton var också bland initiativtagarna till lögnen att den irakiska regeringen 2003 hade massförstörelsevapen och ett program för att utveckla dem, vilket upprepades på alla nivåer i USA och förstärktes av bolagsmedia, vilket tjänade som förevändning för aggression och militär ockupation av landet i Mellanöstern av USA till ett pris av nästan en miljon döda och miljontals fördrivna irakier, liksom tusentals dödade och sårade amerikanska soldater under militärkampanjen vars mål även då var olja.

Som förklarats offentligen, och som ärliga och informerade människor vet, är det bilaterala förhållandet mellan Kuba och Venezuela baserat på ömsesidig respekt, i sann solidaritet, grundat på Bolívar, Martí, Fidel och Chávez, med integrationen av ”Vårt Amerika”, oberoende och suveränt; viljan att utöva samarbete mellan folken i Syd, och i arbetet för att genomföra och försvara Kungörelsen av Latinamerika och Karibien som en Fredszon.

Enligt de samarbetsavtal som undertecknats mellan de två länderna, deltar drygt 20 000 kubaner, främst kvinnor, av vilka 96 procent arbetar inom hälso- och sjukvård. Andra finns inom sektorer som utbildning, kultur, idrott och livsmedelsproduktion.

Summan av detta samarbete i Venezuela, för att bara nämna några siffror, har inneburit 1 473 117 räddade liv, 717 029 310 läkarundersökningar, 62 031 309 oftalmologiska vårdinsatser, 12 915 648 vaccinationer mot mässling och tuberkulos, och dessutom att 3 095 546 människor lärt sig läsa.

Det är helt felaktigt att Kuba deltar i de Bolivarianska Väpnade Styrkorna eller säkerhetstjänstens verksamhet. Detta är ett förtal som medvetet sprids av USA:s regering. När Bolton och andra politiker och tjänstemän i USA-regeringen påstår detta, ljuger de medvetet med aggressiva politiska ändamål, eftersom de har tillräckligt med data och information och känner till sanningen.

Kuba ingriper inte i Venezuelas inre angelägenheter, liksom Venezuela inte ingriper i Kubas.

Till skillnad från USA, som har ca 80 militärbaser i Latinamerika och Karibien, inklusive den som ligger på ockuperat kubanskt territorium i Guantánamo, och ca 800 baser över hela världen med över 250 000 soldater, så har Kuba inget i något land eller specialister i tortyr och polisförtryck eller hemliga fängelser eller sjö- eller flygstyrkor som stryker kring kusterna och i det omedelbara luftrummet hos suveräna stater eller ens satelliter som observerar varje detalj.

Med lögner främjade imperialismen Augusto Pinochets blodiga kupp i Chile och många andra statskupper och repressiva diktaturer i regionen. Med lögner mördades mer än 10 000 försvarslösa medborgare i den militära invasionen av Panama i december 1989. De provocerade den militära aggression och destabiliseringen av Libyen.

Med hjälp av lögner var det som USA och andra makter gav sitt fullständiga stöd in i det sista till den förhatliga apartheidregimen i Sydafrika.

Den Revolutionära Regeringen varnar och fördömer USA-regeringens vana att ljuga utan hejd eller återhållsamhet. Det har fått farliga konsekvenser i det förflutna, och det kan upprepas idag.

Havanna, 11 mars 2019

Cuba condemns terrorist sabotage against power supply system in Venezuela 

Cuba condena el sabotaje terrorista contra el sistema eléctrico de Venezuela

Sabotaget mot Venezuelas elförsörjning är ett brott