Kuba fördömer politiseringen av frågan om Mänskliga Rättigheter

Foto: Prensa Latina

Vid det 38e ordinarie mötet i Genève i FNs råd för mänskliga rättigheter beklagade Kubas ambassadör Pedro Luis Pedroso att ”dialog och samarbete, som är några av de mål för vilka Rådet bildades, har ställts åt sidan och i stället har konfrontation, politisering, selektivitet och dubbelmoral gynnats”.

Ambassadören fördömde att mäktiga länder fortsätter att använda denna debatt för att kritisera länderna i Syd, och utelämnar sina egna allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i ett försök att framställa sig som dess försvarare och beskyddare.

”Man talar inte om den oroväckande ökningen av främlingsfientlighet, rasism och intolerans i dessa länder som vägrar erkänna rätten till utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet”, beklagade han.

Pedro Luis Pedroso fördömde användningen av människorättsfrågan ”för att utöva politiska påtryckningar och vidta straffåtgärder, många gånger med målsättningen att främja regimskiften.”

Han upprepade också Kubas solidaritet med regeringarna och folken i Venezuela och Nicaragua och krävde att all inblandning i dessa länders inre angelägenheter upphör.

Pedroso försäkrade att ”Kuba kommer att fortsätta sin kamp för ett så rättvist samhälle som möjligt, genom att främja solidaritet och internationellt samarbete, i övertygelsen att det med dialog och respekt är möjligt att uppnå en bättre värld för alla.”

Prensa Latina 180628