Kuba fördömer USAs bristande efterlevnad av FNs värdlandsavtal

Kuba fördömer USAs bristande efterlevnad av FNs värdlandsavtal

New York, 11 juli 2022. Chargé d’Affaires a.i. vid Kubas beskickning vid FN, ambassadör Yuri Gala López, framträdde i dag inför FNs Kommitté för förbindelser med värdlandet, där han fördömde de kränkningar som kubanska diplomater ackrediterade vid detta internationella organ utsätts för.

Den kubanska representanten hävdade att värdlandet, genom att selektivt och godtyckligt tillämpa Avtalet om säte, missbrukar sin ställning i flagrant strid med principen om suverän jämlikhet, i enlighet med FN-stadgan.

Organisationen kan inte vara delaktig i värdlandets upprepade brott mot Stadgan, Avtalet om säte, 1975 års Konvention om privilegier och immunitet och andra internationella instrument, sade han.

Kubanska diplomater som är ackrediterade vid FN och deras familjer har godtyckligt utsatts för en politik med restriktioner gällande deras rörelsefrihet, vilket utgör ett hinder för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Dessutom är värdlandets diskriminerande behandling vid utfärdande av viseringar gällande vissa medlemsstater en överträdelse som inte bara hindrar organisationens arbete utan också gör det omöjligt för delegationerna att utföra sina uppgifter på lika villkor.

Kubas ständiga representation vid Förenta nationerna

 

Minrex 220711  (Övers: Vaple)

Cuba denuncia incumplimientos del Acuerdo de País sede de la ONU por parte de EEUU

 

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap
(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden: Pg 40 54 11–0 eller Swish 123 589 0975

eller till insamlingen ”Mediciner till Kuba”: Pg 23 57 15–0  eller Swish 123 182 37 72