Kuba fördömer USAs erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium

Republiken Kubas utrikesdepartement uttrycker sitt starkaste fördömande av den av USAs regering uttalade intentionen att erkänna det ockuperade syriska Golan som israeliskt territorium, vilket utgör en allvarlig och uppenbar kränkning av FN-stadgan, internationell rätt och relevanta resolutioner i Säkerhetsrådet, särskilt Resolution 497 från 1981.

Denna nya manöver av Washington, som kränker det syriska folkets och de arabiska och islamiska nationernas legitima intressen, kommer att få allvarliga konsekvenser för stabiliteten och säkerheten i Mellanöstern och ytterligare öka spänningarna i denna instabila region.

Kuba uppmanar Säkerhetsrådet att uppfylla sitt ansvar enligt FN-stadgan att upprätthålla internationell fred och säkerhet, samt att fatta nödvändiga beslut för att stoppa denna ensidiga åtgärd från USA för att stödja Israel i sina avsikter att annektera det ockuperade syriska territoriet Golanhöjderna.

Republiken Kubas utrikesdepartement kommer att fortsätta att stödja den syriska regeringens krav på ett återbördande av Golanhöjderna, som ockuperades av Israel 1967, och efterlyser återigen ett fullständigt och ovillkorligt israeliskt tillbakadragande från de syriska Golanhöjderna och alla ockuperade arabiska områden.

Havanna, 23 mars 2019

 

Cuba condena el reconocimiento de EE.UU. del Golán sirio ocupado como territorio de Israel