Kuba förkastar ny antikubansk OAS-manöver

”Generalsekreteraren för Organisationen av amerikanska stater, OAS, arrangerade efter manus av regeringen i USA, en ny show mot Kuba som han kallar Konferens– denna gång – om förslaget till grundlagsreform”, informerade Eugenio Martínez Enríquez, generaldirektör för Latinamerika och Karibien vid Kubas UD, för pressen i tisdags med anledning av den nya manöver som OAS huvudkontor i Washington iscensatt mot den Kubanska Revolutionen.

Den kubanska diplomaten underströk hur slående det är att OAS generalsekreterare Luis Almagro, med sin synnerliga anti-kubanska besatthet, upprepade vulgärt förtal och lögner om vårt land och ignorerade många frågor av verkligt brådskande art i vårt Amerika, ”åt vilka den organisation han företräder alls inte ägnar dylik energi, varken i tid eller resurser”.

I sin information till pressen påpekade Eugenio Martínez Enríquez att varken Almagro eller OAS ”har befogenhet att diskutera grundlagen i en stat som inte är, och inte heller avser att bli, medlem i densamma.”

Med detta agerande bortser OAS generalsekreterare från sin egen organisations Magna Carta, enligt vilket denne varken har rätten eller mandatet att iscensätta denna typ av aktioner, då inte ens medlemsstaterna har gett honom något speciellt mandat för detta. Därför ”anser vi inte heller att OAS eller någon av dess tjänstemän eller underavdelningar har någon som helst moralisk eller juridisk rätt att försöka peka ut Kuba”.

”Den kubanska grundlagen är sprungen ur den suveräna auktoriteten hos vårt folk, som demokratiskt debatterade det Magna Carta-projekt som man snart kommer att folkomrösta om,” sa Martínez Enríquez.

Den kubanska grundlagen diskuteras och godkänns av kubaner och kommer att bekräftas den 24 februari.

Radio Rebelde 190212

Rechaza Cuba nueva maniobra anticubana de la OEA