Kuba förkastar USA:s oförskämda inblandning

Kuba förkastar USA:s inblandning i Kubas interna angelägenheter

Kubas utrikesministerium förkastar energiskt den respektlösa deklarationen från USA:s UD, som framfördes av utrikesminister Michael Pompeo. Där ifrågasätter han folkomröstningen om Kubas grundlag, som hölls fritt och självständigt av det kubanska folket söndagen 24 februari.

Texten i deklarationen är ett uttryck för de imperialistiska idéer som är förankrade i utrikespolitiken hos den nuvarande regeringen i USA. Det är också ett utryck för anspråken som USA-regeringen tillkännagivit att ännu en gång påtvinga västra halvklotet Monroedoktrinen, [USA styr och bestämmer över Latinamerika] som nu åtföljs av en intolerans av McCarthy-typ.

Det kubanska folket uttryckte högt och klart vad de önskar den 24 februari med förkrossande tydlighet. De gick fritt till val för att bygga socialismen och gjorde det i massomfattning för att manifestera sin vilja, trots den lömska kampanjen som USA genomförde för att påverka röstningen. Men det är länge sedan kubanerna upphörde att erkänna något som helst anspråk från USA att bestämma över vårt lands öde.

USA:s UD bör upphöra med sin vana att blanda sig i andra nationers interna affärer, och intervenera i valprocesser eller röstningar i andra länder. Det är ett agerande som strider mot internationell rätt. USA bryter mot de normer som reglerar relationerna mellan självständiga nationer.

Cubadebate 190226

Rechaza Cancillería cubana irrespetuosa intrimisión del Departamento de Estado