Kuba forskar om behandling av Alzheimers

Presentation av kliniska studier av läkemedlet NeuralCIM juli 2022.
Dr Yanelda García Vega på presentationen av de kliniska testerna. FOTO: Alejandro Alfonso Regueiro

Kuba forskar om behandling av Alzheimers

På sjukhuset Hermanos Ameijeiras i Havanna inleddes 6 juli en klassificering av patienter med Alzheimers sjukdom inför den kliniska fas III-studien av det neuroprotektiva läkemedlet NeuralCIM (NeuroEPO). [Neuroprotektion: Fysiologiska processer och tekniker som används av kroppen för att förhindra nervskador och försämringar i centrala nervsystemet på grund av akuta eller kroniska sjukdomar.]

Specialister från Centrum för molekylär immunologi, CIM, den institution som leder studien, och Hälsoministeriet framhöll det nya läkemedlets potential och kriterierna för fas III (i Havanna) och fas IV (i resten av landet), som kommer att genomföras med den nya produkten när den har godkänts av Centrum för statlig kontroll av läkemedel, utrustning och medicintekniska produkter [motsv. Läkemedelsverket].

Dr Kalet León Monzón, vice VD och forskningschef vid CIM, förklarade för pressen att fler mottagningar kommer att användas för screening av potentiella deltagare i de kliniska testerna, ett avgörande steg för att ställa en första diagnos.

Sjukhusen Enrique Cabrera, Salvador Allende och Manuel Fajardo samt Institutet för neurologi och neurokirurgi, Internationella centret för neurologisk återställning, Centrum för medicinsk och kirurgisk forskning och polikliniken Cristóbal Labra i Havanna deltar också i klassificeringsarbetet.

I Havanna förväntas 413 personer delta, medan det i resten av landet kommer att röra sig om 1 456. Personal utbildas och kriterier standardiseras inför den kliniska fas IV-studien, säger Leslie Pérez Ruiz, initiativtagare till studien.

Hon förklarade att de som deltar i studien kommer att genomgå en klinisk och molekylär utvärdering med hjälp av biomarkörer. Man kommer även att analysera säkerheten och effektiviteten med nasal administrering av läkemedlet på patienter med mild och måttlig Alzheimers.

Demens är ett kliniskt syndrom som innebär minnesstörningar och som påverkar vardagslivet för de som drabbas, förklarar dr Nelson Gómez Vega, chefsforskare vid Hermanos Ameijeiras. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens.

Under fas III-studien kommer alla patienter att slumpmässigt delas in i tre grupper. En grupp  kommer att få NeuralCIM, en annan Donepezil (ett läkemedel som godkänts av den US-amerikanska tillsynsmyndigheten) och en tredje grupp kommer att få en kombination av dessa två läkemedel.

NeuralCIM har en villkorad registrering för behandling av mild och måttlig Alzheimers, med fördelen att det med få biverkningar förbättrar och bromsar symtomen på sjukdomen.

Läkemedlet utvärderas också för neurodegenerativa sjukdomar [då nervsystemet successivt förtvinar] som Parkinsons sjukdom, ataxi och akut cerebral ischemi [hjärninfarkt, stroke].

Sheila Noda Alonso, ACN 220706  (Övers: Vaple)

Avanzan en Cuba investigaciones para tratamiento del Alzheimer

 

 

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap

(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)