Kuba försvarar folkrätten i Generalförsamlingen

Kubas FN-ambassadör Pedro Luis Pedroso Cuesta. Foto: @CubaMINREX/Twitter.

”Kuba är ett land som försvarar internationell lag och har förbundit sig att följa FN:s stadga, som alltid kommer att försvara freden och motsätta sig användningen, eller hotet om användning, av våld mot vilken stat som helst.  Vi beklagar djupt att oskyldiga civila förlorat livet i in Ukraina.” Bruno Rodriguez, Kubas utrikesminister 220226

 

2 mars diskuterades situationen i Ukraina i FN:s Generalförsamling. Den av västmakterna framlagda resolutionen antogs med 141 röster. 5 länder röstade emot (Ryssland, Vitryssland, Nordkorea, Eritrea och Syrien), 12 var frånvarande och 35, däribland Kuba, Kina, Indien, Sydafrika och Bangladesh lade ner sina röster. 

Nedan det anförande Kuba höll inför omröstningen där man upprepar sitt försvar för folkrätten och uttalar sig mot våldsanvändning. Men man nämner också bakgrunden till den nuvarande krisen, som hade kunnat undvikas. 

Anförande av Kubas permanente representant i FN, ambassadör Pedro Luis Pedroso Cuesta, vid det extraordinära mötet i FN:s Generalförsamling om situationen i Ukraina. New York 1 mars 2022

Herr ordförande,

Kubas regering utfärdade den 26 februari en deklaration över händelserna i Ukraina. I denna uttrycktes klart Kubas position till stöd för en lösning som garanterar säkerheten och suveräniteten för alla och som tar hänsyn till berättigad oro över det humanitära läget.

Kuba är ett land som försvarar internationell rätt och FN-stadgan, ett land som alltid försvarar fred och som är motståndare till användning, eller hot om användning, av våld mot alla stater. 

Det är därför vi resolut stöder den proklamation om Latinamerika och Karibien som en fredszon, undertecknat av statscheferna i vår region i Havanna 2014.

Kuba stöder och är engagerad i internationell humanitär rätt och uppmanar alla parter att skydda befolkningen, dess tillgångar och civil infrastruktur.

Vi beklagar djupt förlusten av oskyldiga civila i Ukraina. Det kubanska folket har, och har haft, en nära relation med det ukrainska folket.

Man kan inte på allvar och ärligt analysera den nuvarande situationen i Ukraina utan att utvärdera de faktorer som lett fram till våldsanvändning och överträdelse av principiella lagar och internationella normer.

Kuba följer och stöder med all styrka dessa principer och normer, som är nödvändigt, särskilt för små länder, mot hegemonism, övervälde, maktmissbruk och orättvisor.

USA:s strävan att successivt expandera NATO mot Ryska Federationens gränser har lett till ett scenario med oförutsägbara verkningar, något som hade kunnat undvikas.

De militära rörelser som USA och NATO genomfört de senaste månaderna mot regioner nära Ryska Federationen är kända. De har föregåtts av leveranser av moderna vapen till Ukraina, något som innebär en successiv militär inringning.

Det var ett misstag att under årtionden ignorera de berättigade kraven på säkerhetsgrarantier från Ryska Federationen och anta att detta land skulle fortsätta att vara passivt inför ett direkt hot mot sin nationella säkerhet. Det är inte möjligt att uppnå fred genom att stänga in eller inringa stater.

Historien kräver ansvar av USA:s regering för konsekvenserna av en militär doktrin som innebär en växande offensiv utanför NATO:s gränser, som hotar freden, säkerheten och den internationella stabiliteten.

Vår oro förstärks av det nyligen tagna beslutet från NATO att för första gången aktivera alliansens Responsstyrka.

Kuba förkastar hyckleri och dubbelmoral. Vi bör minnas att USA och NATO startade en omfattande aggression mot Jugoslavien 1999. Ett europeiskt land sönderföll, med ett högt pris i människoliv, för att USA:s geopolitiska mål skulle uppnås, med ignorerande av FN-stadgan.  

USA och några av dess allierade har många gånger använt våld. De har invaderat självständiga stater för att störta regeringar. De har blandat sig i de interna affärerna i andra länder, länder som inte viker ner sig för deras krav på överhöghet utan försvarar sitt oberoende och territoriella integritet.

De är också ansvariga för hundratusentals civilas död, som de kallar ”kollaterala skador”, för miljontals flyktingar och omfattande förstörelse över hela vår planet som ett resultat av sina plundringskrig.

Den resolution om situationen i Ukraina som inte antogs av Säkerhetsrådet 25 februari formulerades inte som ett bidrag i sökandet av en lösning på den nuvarande krisen.

Texten som nu diskuteras i Generalförsamlingen lider av samma brister och saknar nödvändig balans. Den tar ingen hänsyn till samtliga inblandade parters legitima oro. Inte heller erkänner den ansvaret hos de som anstiftat eller utlöst aggressiva handlingar som föregick eskaleringen av denna konflikt.

Vi stöder och är positiva av början till förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Dialog och förhandlingar, inte krig, är enda vägen för en lösning på konflikten.

Kuba kommer att fortsätta att förespråka en seriös, konstruktiv och realistisk diplomatisk lösning av den aktuella krisen i Europa, genom fredliga medel som garanterar säkerheten och suveräniteten för alla, liksom fred, stabilitet och regional och internationell säkerhet.

Tack så mycket.

Cubadebate 220301

Cuba ante la ONU: El diálogo y las negociaciones son la única vía para la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72