Kuba försvarar folkrätten och FN-stadgan

Uttalande av Kubas rev regering

Kuba förespråkar en lösning som garanterar allas säkerhet och suveränitet

”Kuba är ett land som försvarar folkrätten och har förbundit sig till FN-stadgan, som alltid kommer att försvara freden och motsätta sig användning av eller hot om våld mot någon stat.”

Uttalande från den revolutionära regeringen:

Förenta Staternas beslutsamhet att fortsätta Natos progressiva expansion mot Ryska federationens gränser har lett till ett scenario med oförutsägbara konsekvenser som kunde ha undvikits.

Förenta staternas och Natos militära rörelser under de senaste månaderna mot regioner som gränsar till Ryssland, som föregåtts av leveranser av moderna vapen till Ukraina, är välkända och utgör en successiv militär omringning.

Det är inte möjligt att ingående och uppriktigt granska den nuvarande situationen i Ukraina  utan att noggrant bedöma Ryska federationens rättmätiga anspråk på Förenta staterna och Nato och de faktorer som har lett till våldsanvändning och bristande efterlevnad av rättsliga principer och internationella normer som Kuba ansluter sig till och stöder med all kraft och som är en oundgänglig referens, särskilt för små länder, mot dominans, maktmissbruk och orättvisa.

Kuba är ett land som försvarar folkrätten och har förbundit sig till FN-stadgan, som alltid kommer att försvara freden och motsätta sig användning av eller hot om våld mot någon stat.

Vi beklagar djupt förlusten av oskyldiga civila liv i Ukraina. Det kubanska folket har haft och fortsätter att ha positiva förbindelser med det ukrainska folket.

Historien kommer att ställa Förenta staternas regering till svars för konsekvenserna av en alltmer offensiv militärdoktrin utanför Natos gränser, som hotar internationell fred, säkerhet och stabilitet.

Vår oro förstärks av Natos beslut nyligen att för första gången aktivera alliansens insatsstyrka.

Det var ett misstag att i årtionden ignorera Rysslands välgrundade krav på säkerhetsgarantier och att anta att landet skulle förbli försvarslöst inför ett direkt hot mot sin nationella säkerhet. Ryssland har rätt att försvara sig. Fred kan inte uppnås genom att omringa eller stänga in stater.

Det utkast till resolution om situationen i Ukraina som inte antogs i säkerhetsrådet den 25 februari och som kommer att läggas fram för Generalförsamlingen var inte avsett som ett verkligt bidrag till att finna lösningar på den nuvarande krisen.

Tvärtom är det en obalanserad text som inte tar hänsyn till alla berörda parters legitima oro. Inte heller erkänns ansvaret för dem som anstiftat eller genomfört aggressiva åtgärder som påskyndat upptrappningen av denna konflikt.

Vi förespråkar en seriös, konstruktiv och realistisk diplomatisk lösning på den nuvarande krisen i Europa, med fredliga medel, som garanterar allas säkerhet och suveränitet samt regional och internationell fred, stabilitet och säkerhet.

Kuba förkastar hyckleri och dubbelmoral. Det bör erinras om att Förenta staterna och Nato 1999 inledde en storskalig aggression mot Jugoslavien, ett europeiskt land som de till ett högt pris i människoliv splittrade för att uppnå sina geopolitiska mål utan hänsyn till FN-stadgan.

Förenta staterna och vissa allierade har använt våld vid ett flertal tillfällen. De har invaderat suveräna stater för att åstadkomma regimskifte och ingriper i andra nationers inre angelägenheter om dessa inte böjer sig för deras intressen av dominans utan försvarar sin territoriella integritet och sitt oberoende.

De är också ansvariga för hundratusentals döda civila, som de kallar ”indirekta skador”, för miljontals fördrivna personer och omfattande förstörelse över hela vår planet som ett resultat av deras plundringskrig.

Kubas Utrikesministerium, Havanna, 26 februari 2022

Cuba aboga por una solución diplomática y realista de la actual crisis en Europa que garantice la seguridad y soberanía de todos

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)