Kuba försvarar konsekvent fred och FN-stadgan

International Labour Organization, ILO

Kuba försvarar fred och FN-stadgan

Kubas inlägg vid Internationella arbetsorganisationen ILO om situationen i Ukraina:

Kuba är ett land som försvarar internationell rätt och FN-stadgan. Ett land som alltid kommer att försvara fred och motsätta sig, utan förbehåll, användning av eller hot om användning av, våld mot vilken stat det än må vara.

Vi är också försvarare av internationell humanitär rätt och uppmanar alla parter att skydda befolkningen, deras ägodelar och den civila infrastrukturen.

Samtidigt har vi understrukit USA:s strävan att fortsätta den successiva och offensiva expansionen av NATO mot Ryska Federationens gränser. USA ignorerar de berättigade kraven på säkerhet från detta land vilket lett till en situation med oförutsägbara konsekvenser. Det är inte möjligt att uppnå fred genom att omringa eller stänga in stater.

Vi förkastar försöken att politisera ILO:s arbete. Främjandet av arbetsrätt, skapande av arbetstillfällen med värdiga villkor, socialt skydd och dialog om frågor om arbetslivet bör vara det som vårt arbete inom ILO fortsätter att koncentrera sig på.

Vi ger inget stöd för att utnyttja ILO för att ytterligare röra upp spänningar och konfrontation. Vi fortsätter att förespråka en diplomatisk lösning på den nuvarande krisen i Europa, genom fredliga medel som garanterar säkerhet och suveränitet för alla, liksom regional och internationell fred och säkerhet.

Tack

Minrex 220323

Cuba🇨🇺 no respalda que se utilice a la OIT para atizar aún más las tensiones y la confrontación

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72