libertad

libertad

Plakatet: Friheten kan inte blockeras. Här finns ingen fruktan.