Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kuba-hallbart-jordbruk-och-motstandskraft-mot-klimatforandringar/
Export date: Wed Jul 24 21:45:48 2024 / +0000 GMT

Kuba: hållbart jordbruk och motståndskraft mot klimatförändringar
Kubanskt projekt för hållbart jordbruk och motståndskraft mot klimatförändringar

Att öka den klimatmässiga motståndskraften i jordbruket och för orter på landsbygden är syftet med ett nytt projekt som drivs med stöd av FN:s organisation för livsmedel och jordbruk, FAO. Finansiering sker från Gröna Fonden för Klimatet, GCF. 

Projektet drog igång i onsdags med representanter för FN och FAO. Det är första gången som GCF stöder ett projekt i Kuba. Det ska genomföras av Jordbruksministeriet i sju av de mest av klimatförändringarna hotade samhällena. De finns fördelade på tre olika provinser.

Under sju år ska arbetet gynna ca 240 000 personer. Det ska minska utsläpp med runt 2,7 miljoner ton växthusgaser. 51 713 jordbrukarfamiljer deltar med särskild prioritering av 23 788 kvinnor. Kubas vice jordbruksminister framhöll att projektet ingår i en nationell plan för matsäkerhet och bättre liv.

I projektet ingår nya skogsenheter på 35 000 hektar på en areal som idag i huvudsak är täckt av invasivt ogräs och består av utarmade betesmarker. Skogsbruket ska höja produktiviteten och ekosystemens hållbarhet, förbättra vattenflödet i marken och förhindra erosion.

Arbetet sker i samarbete med familjejordbruk där man satsar på teknik som ger större motståndskraft mot klimatförändringar och underlättar införande av teknik som anpassas till klimatförändringarna.

En av FAO:s chefer, Eduardo Mansur, anser att projektet sker vid en avgörande tidpunkt när Kuba, en liten ö och ett utvecklingsland, står inför en dubbel utmaning genom att möta såväl pandemin som klimatförändringarna.

”Nu, mer än någonsin, inför denna pandemi, är det nödvändigt att satsa på en grön och motståndskraftig återhämtning”, säger Mansur som litar på att detta samarbete kommer att ha långvarig effekt och ge erfarenheter och lärdomar till andra ö-nationer.

Kuba är klassificerat som ett högriskland enligt index från Sårbarhet för Klimatförändringar i regionen, ett index som utarbetats av den Latinamerikanska Utvecklingsbanken.

Cubadebate210303 (nedkortat)

Cuba implementa proyecto de resiliencia climática y sostenibilidad agrícola con apoyo del Fondo Verde para el Clima y la FAO 1

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

 
Links:
  1. http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/03/cuba- implementa-proyecto-de-resiliencia-climatica-y-sos tenibilidad-agricola/
Post date: 2021-04-07 14:16:10
Post date GMT: 2021-04-07 13:16:10

Post modified date: 2021-04-07 14:16:10
Post modified date GMT: 2021-04-07 13:16:10