Kuba: halva budgeten till utbildning och hälsovård

I en omfattande artikel som publiceras idag i Cubadebate redogörs för situationen inom den kubanska hälsovårdssdektorn, som även inkluderar den stora och framgångsrika industrin för framställande av egna läkemedel, en historisk nödvändighet för att övervinna USA-blockadens grymheter inom detta område.

Dr. Roberto Morales Ojeda redogjorde i teveprogrammet ”Mesa Redonda” för hur de flesta av regeringens mål under 2018 hade uppnåtts.

För närvarande går 51% av landets budget till utbildning och hälsovård, av den summan utgör 27% sjukvård och sociala insatser.

I hela landet finns det 13 000 institutioner som är uppdelade i 150 sjukhus, 449 polikliniker och 10 869 mottagningar. 94 000 läkare tar emot en befolkning som har 8,2 läkare på 1000 invånare, bland det högsta talet i världen.

I världen finns det, enligt officiella siffror, en miljard människor som under sin livstid aldrig kommer i kontakt med en läkare, uppgav den kubanske hälsovårdsministern.

 

Läkarna lämnar Brasilien

Han uppgav även svårigheterna om att hämta hem 20 000 av sina yrkeskamrater som tjänstgjort i Brasilien, där den nye presidenten Bolsonaro mer tjänar Trump och den USA-kubanska maffian i Miami än människorna i de avlägsna trakter i Brasilien som för första gången i sitt liv kom i kontakt med en läkare.

63 procent av brigaden i Brasilien utgjordes av yngre personal och av dessa var 66 procent kvinnor. Deras arbetsförhållanden var många gånger extremt svåra och komplicerade. Nu har dock brigaden flugits hem efter att fyra flyg genomförts dagligen, med stora ekonomiska umbäranden.

Ministern underströk att Kubas internationalistiska uppdrag under 2018 fyllde 55 år. De första uppdragen genomfördes i Algeriet och sedan det året har hälsovårdsbrigaden genomfört 600 000 uppdrag i 124 länder, där fler än 400 000 kubanska hälsovårdsarbetare har deltagit.

För närvarande arbetar brigaden i 66 länder med 34 000 läkare och sköterskor, varav 30 afrikanska länder som tar emot dessa tjänster. Det är de fattigaste, de mest behövande som får den mänskliga rättigheten till gratis sjukvård med kvalité.

I Kuba finns det 13 universitet med 101 000 studenter som utbildar nya läkare.

 

Sammanfattning Dick Emanuelsson

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/12/25/el-sistema-de-salud-y-la-industria-biofarmaceutica-en-cuba-a-las-puertas-de-2019/?fbclid=IwAR1iMleDVXqzNzytUtxYY86Y_f4VlaEx6m3Ze-BDy7E6auB5st-OfxAfMoQ#.XCRvRi1iRE7