Kuba hamnar på alltfler stopplistor

 

Trumpregeringen har just lagt in Kuba på tre nya stopplistor. Det ingår in den förändringspolitik som Trump la fram i Miami, i möte med en grupp ”gamla Batistianer, Kubaätare och terrorister”, som vår utrikesminister Bruno Rodríguez beskrev dem inför FNs Generalförsamling.

En av listorna innehåller kubanska företag/institutioner som USA-medborgare förbjuds handla med. Högst på listan står Kubas försvarsdepartement, inrikesdepartement, polis och andra som förmodas tillhöra Kubas säkerhetstjänst.

Syftet med detta är att försvåra för USA-medborgare att besöka Kuba och minska kontakterna mellan folken i USA och Kuba. Åtgärderna är inte bara grundlagsstridiga, och inskränker de ”medborgerliga friheter” som US-medborgare ska åtnjuta. De är också irrationella.

Som att om en USA-medborgare på besök i Kuba bryter mot någon trafikregel och ska betala böter, skulle han bryta mot USAs förbud och straffas för detta i USA. För att fortsätta på samma väg överväger Trump att avgöra vilket typ av toalettpapper som USA-undersåtar får använda i Kuba.

De som reser från USA till Kuba är som regel vänliga, respektfulla och intresserade av att lära känna sanningen om vad som sker i Kuba. Det är den fara som vårt lands fiende beaktar.

De som återvänder från Kuba talar i allmänhet öppet och ärligt om vårt folk, om de landvinningar revolutionen gjort och våra livsvillkor, som alltid visar sig vara mycket bättre än den bild Miamimaffian och andra Kubafiender utmålar.

Vad för slags regim skapar Trumpregimen?
Den försöker inte bara vrida tillbaka de framsteg i förbindelserna med Kuba som uppnåtts med Obama. De brott mot grundlagen i USA och de friheter som där fastläggs, skapar en förtryckande, diskriminerande regim av det slag som rådde under McCartyismens glansdagar.

Det är kanske innebörden i Trumps motto ”Gör Amerika stort igen”.

Néstor García Iturbe 171109
/EB