Kuba har byggt sju solcellsparker

Foto: www.sierramaestra.cu

– Det finns politisk vilja att främja förnybar energi

Det finns sju solcellsanläggningar som byggs ut på Kuba, som en del av den nationella planen för energibesparing för att byta ut oljan mot miljövänligare alternativ. Anläggningarna är utspridda runt hela ön för att användas i den lokala energianvändningen.

Anläggningarna finns i Santa Clara, Guáimaro, Santiago de Cuba, Guantanamo, Isla de la Juventud och Cienfuegos. De beräknas kunna producera 8,15 megawatt med dagens teknik, men kunna komma upp till 11 megawatt när tekniken utvecklats. Varje installerad megawatt kan spara ca 430 ton bränsle om året.

Användningen av förnybar energi är prioriterad i dagens värld och särskilt på Kuba som har använt olja som största källa till elproduktionen, säger Valdés Aleisly Viera som är chef för bolaget för förnybar energi, UNE.
– Oljan är dömd att försvinna och nukleär energi är inget alternativ på Kuba. Energiproduktionen skall vara långsiktigt hållbar för miljön, därför är användningen av förnybar energi ett strategiskt mål. Solcellsparkerna är en viktig del i att gå över till förnybara källor, men inte de enda. På Kuba finns cirka 30 000 anläggningar som använder förnybara energikällor, drygt 10 000 vindkraftverk, 500 biogasanläggningar och vattenkraftturbiner med mera.
– På Kuba finns en politisk vilja för att främja förnybar energi. Vi har en utbildad befolkning och ett nationellt nätverk av skolor och forskningscentra som gör det möjligt att genomföra planerna, säger Valdes Viera.

Achim Rödner 140620
Foto: www.sierramaestra.cu
Källa: ACN, Cubasolar