Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kuba-har-minst-lika-fria-och-demokratiska-val-som-sverige/
Export date: Fri Jun 14 22:00:20 2024 / +0000 GMT

Kuba har minst lika fria och demokratiska val som Sverige
Kuba har minst lika fria och demokratiska val som Sverige

I samband med att det kubanska valet till Nationalförsamlingen genomfördes i söndags dök det upp flera artiklar som ondgjorde sig över "den bristande demokratin" i Kuba. Kritikerna har uppenbarligen inte förstått att söndagens val bara var den slutliga bekräftelsen av resultatet av en lång demokratisk process som omfattar hela befolkningen över 16 år.

Kubanerna går till val vart femte år. Valprocessen inleds med att du inbjuds till ett öppet nomineringsmöte i din lilla valkrets som kan omfatta ett par kvarter eller en by. Där diskuterar och beslutar man vilka kandidater det är som ska stå på röstsedeln i det kommande valet till kommunfullmäktige. Valkretsen är inte större än att alla känner eller känner till kandidaterna och alltså kan bedöma deras lämplighet, men innan man går till val offentliggörs också kandidatbeskrivningar och röstlängder. Man röstar inte på politiska partier utan på den person man har störst förtroende för. Den som får flest röster – och minst 50 procent - blir valkretsens representant i kommunfullmäktige. Om ingen i valkretsen får minst hälften av rösterna görs en ny valomgång.

Kommunfullmäktigeledamöterna från hela landet väljer sedan bland sig själva hälften av ledamöterna i den lagstiftande Nationalförsamlingen. Den andra hälften väljs av de sex stora folkrörelserna – där nästan varje kuban är medlem. En nomineringskommitté under ledning av fackföreningsrörelsen försöker hitta en så allsidig sammansättning som möjligt. Det slutliga förslaget till Nationalförsamlingen underställs sedan folket som kan bekräfta eller förkasta varje namn. För att bli vald måste man ha stöd av minst 50 procent av de röstande. Det är sedan Nationalförsamlingen som inom sig väljer regering och president.

Jag vill tillägga att den som väljs till ett kommunalt eller nationellt politiskt uppdrag behåller sitt arbete och sin lön. Uppdraget ställer dock krav på att ständigt vara beredd att ställa upp för sina väljare och regelbundet redovisa sitt arbete för dem. Den som inte sköter sig kan när som helst avsättas av sina väljare.

Jan Strömdahl 230329


 

Post date: 2023-03-29 09:08:56
Post date GMT: 2023-03-29 08:08:56

Post modified date: 2023-03-29 09:08:56
Post modified date GMT: 2023-03-29 08:08:56