Kuba har utvecklat ny medicin mot Alzheimers

"Kuba är hälsa. Tack vare revolutionen." Foto: MINSAP

Kuba har utvecklat ny medicin mot Alzheimers

Kubas motsvarighet till Medicinalstyrelsen har godkänt NeuroEpo molecule som medel mot mild och moderat Alzheimer. Medicinen är utvecklad av Molekylära Utvecklingscentrat, CIM.

Kubas president twittrade att ”ta itu med neuroutvecklingsstörningar bland barn finns bland det som prioriteras efter pandemin. Det är vad vi kommit fram till vid analyser med vetenskapsmän och experter från Hälsovårdsministeriet MINSAP vid vårt sedvanliga tisdagsmöte.”

Kubanskutvecklad medicin mot Alzheimer

Vid mötet fick det kubanska ledarskapet lära sig om det ”Omfattande Vårdprogrammet” för barn med neuroutvecklingsstörningar, som utförs vid Borrás Marfánsjukhuset i Havanna ”med goda resultat”.

Tillståndet som utfärdats gäller i tre år berättade CIM:s chef Eduardo Ojito. Tillståndet är knutet till bekräftelse av resultaten i kliniska effektivitetsstudier, vars auktorisation måste ansökas inom sex månader.

Prensa Latina 220309

President of Cuba praises registration of Alzheimer’s treatment

President of Cuba praises registration of Alzheimer’s treatment

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72