Kuba i Bryssel och toppmötet Latinamerika – EU

Celac-EU 230718
Foto: Twitter @DiazCanelB

Kuba förespråkar förbättrade relationer mellan de regionala blocken

På toppmötet Celac-EU påpekade Kubas president att Latinamerika och Karibien inte är USAs bakgård och inte kommer att acceptera att behandlas som en råvaruleverantör.

Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez sade på tisdagen att länderna i Latinamerika och Karibien och de som utgör Europeiska unionen (EU) kan och bör ha rättvisare, mer balanserade, solidariska och samarbetsinriktade förbindelser för att förbättra livet för sina befolkningar.

Vid det tredje toppmötet mellan Gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater (Celac) och EU, som hölls i Bryssel, sade statschefen att det strategiska partnerskapet mellan de två regionerna – ett projekt som skisserades fram under toppmötet 1999 – inte existerar och att den delen av världen visat sig inte utgöra någon prioritet för de 27 [EU-länderna], vilket bevisas av att åtta år har gått utan möten av detta slag.

Han påpekade att de latinamerikanska nationerna är fria och suveräna, att de inte är någon bakgård till USA och att de inte accepterar att behandlas som kolonier eller simpla råvaruleverantörer, samt att de under dessa år har gjort framsteg när det gäller integration – vilket bildandet av Celac är ett bevis på – och när det gäller att arbeta för en gemensam framtid.

Diáz-Canel sade att ”EUs finanspolitik fortsätter att lägga hinder i vägen för utvecklingen av vår region”, en kvarleva av nykolonialism och kapitalistisk plundring, och efterlyste ”en omfattande reform av den finansiella arkitektur som ärvts från kalla kriget och Bretton Woods”, för att ”söka lösningar på det allvarliga problemet med utlandsskulden, som vi har betalat flera gånger om”.

Han uppmanade till en djupgående diskussion om frågor som migration samt ”spridningen av hatpropaganda, intolerans, utestängande och främlingsfientlig politik för att möta det växande flödet av migranter från länder i Syd”.

Han pekade på de hegemoniska ländernas intresse av att ”ersätta åtagandet att följa FN-stadgan och internationell rätt med en så kallad ’regelbaserad’ internationell ordning”, som varken har förhandlats fram eller godkänts av andra stater.

Han krävde respekt för ”principerna om suverän jämlikhet och icke-inblandning i staters inre angelägenheter” och ”varje lands oförytterliga rätt att besluta om sitt eget politiska, ekonomiska och sociala system, utan att påtvingas några paradigmer gällande kultur, demokrati och mänskliga rättigheter”.

Den kubanske ledaren klargjorde att ”ett förhållande mellan jämlikar måste baseras på en respektfull och ärlig dialog, utan hot och påtryckningar”. Han påpekade att ”det enda alternativet till den nuvarande internationella oordningen är en mer samarbetsvillig, rättvis och solidarisk världsordning”.

Trots dödläget i förbindelserna mellan Celac och EU ansåg han att toppmötet var ett positivt steg som bör omsättas i konkreta åtgärder för att hantera klimatförändringarna, tryggad livsmedelsförsörjning, utvecklingsfinansiering, tekniköverföring, förnybar energi, digitalisering, vetenskaplig forskning, handel och investeringar.

Han tackade också EU-länderna för deras förkastande av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som pågått mot Kuba i mer än 60 år och mot införandet av den karibiska nationen på listan över länder som sponsrar terrorism.

Samtidigt påminde han om att ”det positiva genomförandet av den politiska dialogen och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Kuba bekräftar att det, baserat på ömsesidighet och utan inblandning, är möjligt att skapa utrymmen för gemensam nytta med respekt för våra olikheter”.

teleSUR 230718 / cv

Cuba favorece mejorar relaciones entre bloques regionales

Video på youtube med hela talet (på spanska)