Kuba aktiv medlem i FNs MR-råd

Mänskliga rättigheter
FNs MR-råd. Foto Eric Bridiers, Wikimedia Commons

Kuba förespråkar en rättvis världsordning i FNs MR-råd

Kubas ständige FN-representant i Genève, Juan Antonio Quintanilla, talade vid den 54:e ordinarie sessionen i Rådet för Mänskliga Rättigheter och krävde ett slut på den orättvisa och ojämlika internationella ekonomiska ordningen, för att övervinna de nuvarande globala kriserna.

Inför rådet, som sammanträder i Genève 11 september till 13 oktober, fördömde Kubas ständiga representant den rådande deformerade finansiella arkitekturen och kapitalismens irrationella produktions- och konsumtionsmönster.

”Många rapporter från FNs livsmedels- och jordbruksorganisation och Världslivsmedelsprogrammet visar att världen producerar tillräckligt med livsmedel för att föda världens befolkning, men slöseri och ojämlik fördelning är orsaken till den nu djupa krisen”, sade han.

FNs MR-råd
Kubas ständige FN-representant i Genève, Juan Antonio Quintanilla, t.v.. Foto: @JAQuintanillaR

Quintanilla bekräftade att till denna utmanande situation bör läggas införandet av kriminella ensidiga tvångsåtgärder, främjandet av ett fjärde generationens krig, desinformation, omstörtande verksamhet för politiska syften och andra oacceptabla metoder som utgör allvarliga brott mot FN-stadgan och internationell rätt.

I detta avseende påminde han om de aggressioner som Kuba har utstått i mer än sex decennier från USA, som upprätthåller en ekonomisk, kommersiell och finansiell blockad.

På Kubas vägnar uppskattade Quintanilla insatserna från FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, för att uppnå en mer balanserad, realistisk, inkluderande och konsekvent strategi utifrån de behov som nationerna i Syd har på detta område.

Han framhöll också att beaktandet av den övergripande betydelsen av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och rätten till utveckling är ett steg i rätt riktning.

I sitt anförande upprepade han att Kuba förkastar användningen av mänskliga rättigheter för att främja politiskt motiverade åtgärder mot länder i Syd.

Här underströk han Kubas ståndpunkt att försvara förståelse, dialog, samarbete och icke-inblandning i staters inre angelägenheter i främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter.

”Vi anser att Högkommissariens kontor har mycket att göra i sökandet efter en mer balanserad arbetsmetod som syftar till samarbete, och motverkar politisk manipulation och dubbelmoral”, sade han och betonade Kubas vilja att arbeta för att stärka samarbete baserad på ömsesidig respekt.

Prensa Latina/Cubadebate 230913 / cv

Cuba aboga por un orden mundial justo durante sesión del Consejo de Derechos Humanos

 

Kuba kandiderar för omval till FNs MR-råd

Kuba kandiderar för omval till FNs råd för mänskliga rättigheter för mandatperioden 2024–2026, meddelade Kubas ständige representant i Genève Juan Antonio Quintanilla Román idag.

Den kubanske diplomaten sade på X, f.d. Twitter, att Kuba främjar samarbete och respektfull dialog i detta FN-organ. Han betonade att om Kuba blir omvald kommer man att förespråka full respekt för principerna om universalitet, odelbarhet, objektivitet, icke-politisering och icke-selektivitet.

Kuba vill också främja stärkandet av internationellt samarbete, med respekt för ländernas suveränitet och territoriella integritet, samt fortsätta att samarbeta i den andan.

Enligt en rapport från nyhetsbyrån Prensa Latina planerar landet att främja initiativ och mandat i frågor av intresse för utvecklingsländerna, liksom utrymmen för genuin och effektiv interaktion på detta område mellan stater, civilsamhället och andra aktörer.

I detta avseende kommer Kuba att fortsätta att strikt uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt de 44 internationella instrumenten för mänskliga rättigheter, som Kuba är part i.

Rådet för mänskliga rättigheter består av 47 medlemsstater, som väljs av majoriteten av medlemmarna i FNs generalförsamling genom direkt och hemlig omröstning.

CubaSí 230901 / cv

Cuba candidata a reeleción al Consejo de Derechos Humanos de ONU