Kuba i FNs råd för mänskliga rättigheter

FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève. /PrensaLatina

FN-organ godkänner resolution som lagts fram av Kuba

Kuba presenterar varje år resolutioner för att framhålla vikten av mänskliga rättigheter och internationell solidaritet och påpekar ständigt det ovärdiga i att mänskliga rättigheter politiseras och används i tvivelaktiga syften.

Genève, 7 juli. FNs råd för mänskliga rättigheter, UNHRC, godkände idag med majoritet en resolution om mänskliga rättigheter och internationell solidaritet som Kuba lagt fram under det 50:e mötet i den schweiziska staden.

Av 47 delegationer röstade 31 för, 15 emot och en avstod från att rösta.

Tidigare fördömde de kubanska företrädarna den politiska manipuleringen av religions- och trosfriheten, som vissa regeringar använder för att fördöma och sanktionera tredje part.

”Vi erkänner inte rätten för något land att utropa sig självt till polis eller garant för religionsfriheten i världen, och inte heller att utfärda intyg eller ensidiga listor”, heter det bl.a. i Kubas uttalande.

Prensa Latina 220707  (Övers: Vaple)

Aprueba organismo de la ONU resolución presentada por Cuba

 

Kuba och Venezuela förkastar politiseringen av mänskliga rättigheter

Genève, 8 juli. Kuba och Venezuela krävde idag i FNs råd för mänskliga rättigheter ett slut på politiseringen av ämnet för att angripa suveräna stater och tog avstånd från en resolution som antagits mot Vitryssland. Under den sista dagen av rådets 50:e ordinarie session förklarade Kubas representant Jairo Rodríguez att Kuba förkastar att mandat och resolutioner införs mot stater av politiska skäl och utan samtycke från landet i fråga.

Än en gång ser vi hur man strävar efter beslut som syftar till att främja regimskifte och inblandning i en suverän nation, vilket är oacceptabelt, varnade han strax innan initiativet mot Vitryssland, som lagts fram av Frankrike på EUs vägnar, godkändes i en omröstning.

Rodríguez upprepade Kubas stöd till Vitrysslands regering och folk, med anledning av en text som kommer att bidra till att öka politiseringen av de mänskliga rättigheterna och som bryter mot principerna i FN-stadgan, särskilt den om icke-inblandning i länders inre angelägenheter.

Venezuelas ambassadör vid FN i Genève, Héctor Constant, ansåg å sin sida att det i landet inte finns någon situation  som kräver rådets uppmärksamhet. Arbetet bör inriktas på jämlikhet och ömsesidig respekt, i enlighet med internationell rätt och FN-stadgan, betonade han, och insisterade på att det är brådskande att undvika politisering och de misstag som tidigare ledde till att kommissionen för mänskliga rättigheter gick under, såsom inblandning och selektivitet.

Under fredagens möte antog rådet utan omröstning flera resolutioner, bland annat en som lagts fram av Argentina, Mexiko och Chile om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och flickor, en om rätten till fredliga möten och föreningar och en om avskaffande av kvinnlig könsstympning.

Prensa Latina 220708  (Övers: Vaple)

Cuba y Venezuela rechazan en Ginebra politización de DDHH

 

FN:s råd för mänskliga rättigheter    https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home
Rådet består av 47 medlemsstater som väljs av majoriteten av medlemmarna i FNs generalförsamling i direkta och hemliga omröstningar. Generalförsamlingen tar hänsyn till kandidatländernas bidrag till främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt deras frivilliga löften och åtaganden i detta avseende.
Rådets medlemskap bygger på en rättvis geografisk fördelning. Platserna fördelas enligt följande:
Afrikanska stater: 13 platser
Staterna i Asien och Stillahavsområdet: 13 platser
Latinamerikanska och karibiska stater: 8 platser
Västeuropeiska och Andra stater: 7 platser
Östeuropeiska stater: 6 platser
Rådets ledamöter har en mandatperiod på tre år och kan inte väljas om direkt efter två på varandra följande mandatperioder.
Med medlemskap i rådet följer ett ansvar att upprätthålla höga normer för mänskliga rättigheter. Detta är ett kriterium som staterna själva insisterade på när de antog resolution 60/251 i mars 2006 för att inrätta rådet för mänskliga rättigheter.

 

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap

(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)