Kuba: Inga hot kan få oss att avsäga oss solidariteten med Venezuela

Inga hot kan skrämma Kuba från att stå solidariskt med Venezuela

USA, med lydigt understöd från sina servila underlydande regeringar i Latinamerika och Europa, talar ett maktspråk som är svårt att hitta någon motsvarighet till. Det vill styra och ställa i världen enligt eget gottfinnande och varje oppositionell röst ska trampas ner, krossas och förgöras. USA:s militära överlägsenhet verkar göra det fullkomligt maktberusat. Kuba viker sig inte för hoten. Venezuela å sin sida anklagar USA och Storbritannien för brott mot mänskligheten.

 

Manuset verkar vara perfekt skrivet – de som agerar kan sin roll utantill och gång på gång försöker de få oss att tro att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger kan förvandlas till sanning. Så agerade USA:s regering i onsdags i FN:s Säkerhetsråd när det försökte påtvinga det sina hotfulla argument mot Kuba och Venezuela.

Vikten av en påstådd ”humanitär hjälp” till Venezuela, som det försökte förkläda med goda avsikter, var åter argumentet som USA:s vicepresident Mike Pence hotfullt svängde sig med. Enligt honom så lider venezolanerna av förtryck och nu är han ”bekymrad” att ”den kommunistiska regimen” halverat ekonomin, att barn går hungriga, att människor går ner i vikt och emigrerar i massomfattning.

Han påstod också att president Nicolas Maduro tagit till våld och fängslat de som motsätter sig honom, att folk måste bli kriminella för att kunna överleva och att landet är ett hot mot regionen. ”Venezuela är en ’failed state’ och som historien lär oss så finns det inga gränser för ’failed states’”, försäkrade han.

I en utmanande ton krävde han att representanten för Venezuelas legitima regering i Säkerhetsrådet skulle ersättas och att denne skulle avgå. Han riktade sig till Nicolas Maduro och krävde att han skulle lämna sitt land, och att FN skulle uttala sig och slutgiltigt erkänna den självutnämnde Juan Guadó som landets president.

Som om det inte vore nog så attackerade Vita Husets representant åter vårt land. Han försäkrade att Kuba, tillsammans med Iran, gör allt vad de kan för att ”hjälpa Nicolas Maduros regim” och ”exporterar taktik för trakasserier”, utbildar ”den venezolanska politiska polisen” och fängslar oppositionella. Därför kommer USA inom de ”närmaste veckorna tillkännage nya åtgärder mot Kuba med syfte att begränsa dess dåliga inflytande”.

Under debatten fördömde Ryssland kraftfullt ”USA:s metoder i förhållande till Venezuela, då det å ena sidan håller ett strupgrepp på landet så att det inte kan utvecklas normalt, stoppar händerna i fickorna på venezolanerna och beslagtar tillgångar på 30 miljarder dollar, som de säger att bara Guaidó får använda. Å andra sidan ber de om brådskande hjälp till befolkningen”.

Ryssland underströk att det såg positivt på neutral hjälp och att Caracas accepterar hjälp som kommer från vänner och internationella organisationer. Men hjälpen kommer inte fram på grund av just sanktionerna från USA:s regering, ett land som paradoxalt nog hindrade hjälp från Venezuela föras in i Puerto Rico efter orkanen Maria.

I dessa tider när vi åter bekräftar värdigheten, vårt folks uppslutning bakom rättvisa, och att Kuba inte skänker av det som vi har över, utan också sådant som vi själva har ont om, svarade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez omgående via sitt Twitterkonto på Pences uttalanden. Rodriguez svarade med general Raul Castros ord från dennes tal i onsdags, att vårt land aldrig kommer att överge plikten att agera i solidaritet med Venezuela och aldrig överge någon av våra principer. Vi kommer att fördöma varje form av utpressning, för trots imperialismens enorma makt har det visat sig att ”ja, man kunde, man kan och man kommer alltid att kunna göra motstånd, kämpa och segra”.

Granma 190410

Nuestro país jamás abandonará el deber de actuar en solidaridad con Venezuela

Venezuelas FN-ambassadör i Säkerhetsrådet

Venezuelas FN-ambassadör Samuel Moncada krävde den 9 april att FNs Säkerhetsråd ska utreda USAs och Storbritanniens brott mot mänskligheten, som deras ekonomiska, politiska och sociala angrepp på venezolanska folket utgör, och att Säkerhetsrådet ska utnyttja sina möjligheter att stoppa det krig som USAs president nu för mot den Bolivarianska nationens ekonomi och rätt till fred. ”USAs försök hittills handlar inte om humanitärt bistånd, utan om en täckmantel för att kränka Venezuelas territoriella integritet och hota med tvångsmedel, militär resning och inbördeskrig.  Detta som är en av USA-regeringens specialiteter”, sade Samuel Moncada.

”Detta säkerhetsråd ska enligt sina stadgar upprätthålla fred och trygghet och avslöja förekomsten av hot mot freden och av aggressiva handlingar,” krävde Moncada.

Han påminde om att det som sker i Venezuela är en kriminell utövning av ekonomisk krigföring, hot, terroristangrepp och öppen utpressning för att strypa ekonomin och framkalla ett socialt sammanbrott. Slutmålet är att rättfärdiga den militära interventionen för att lägga beslag på landets natur- och energitillgångar.

Kinas ständige FN-ambassadör Ma Zhaoxu sa att Kina motsätter sig varje militärt ingripande mot Venezuela och krävde att USAs sanktioner mot Venezuelas ska hävas. Han uttryckte också Kinas protest mot att använda s.k. humanitära frågor för att uppnå politiska mål.  Han anklagade USA för dubbelmoral, säga ett och göra ett annat, att säga sig bry sig om venezolanernas bästa och samtidigt utsätta landet för allt hårdare sanktioner. Han påpekade att historien upprepade gånger har visat att ensidiga sanktioner bara försvårar läget och befolkningens dagliga liv. Han uppmanade USA och EU att häva sanktionerna och skapa gynnsamma villkor för landet socioekonomiska utveckling.

Resumen Latinomericano 190410