Kuba invalt i FN:s Människorättsråd och FN:S ekonomiska och sociala råd

Kuba invalt i FN:s Människorättsråd igen!

Kuba har valts in i FN:s Människorättsråd. Trots USA:s aggressiva kampanj mot Kubas kandidatur har FN:s Generalförsamling valt Kuba för perioden 2021 – 2023, med 170 av 193 möjliga röster. Människorättsrådet grundades 15 mars 2006 och består av 47 medlemsländer som väljs direkt i en hemlig omröstning av medlemsländerna. Det överväldigande stödet för Kuba är en seger för den lilla ön och en örfil åt det självbelåtna Imperiet, USA. 

Nyligen valdes Kuba också in i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Kuba valdes in som medlem i FN:s Människorättsråd. Det består av 47 medlemmar, ansvariga för att främja och skydda alla mänskliga rättigheter i världen. Trots kampanj och påtryckningar från USA kan Kuba inta sin plats i detta FN-organ tillsammans med de sju andra platser som är reserverade för Latinamerika och Karibien.

Kuba valdes med 170 röster, 88 procent av FN:s medlemmar, stödde Kubas kandidatur. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez kommenterade: ”Trots förtalskampanjen kan Kubas framgångar inte döljas.”

Kuba var med och grundade Människorättsrådet som ersatte den tidigare diskrediterade Människorättskommissionen. Kuba väljs för femte gången till rådet. Kubas utrikesminister igen: ”Fast beslutna att bygga ett samhälle som är allt mer rättvist och med välbefinnande för alla människor med social rättvisa, fick vårt land de hemliga, direkta och individuella rösterna av 170 medlemmar i Generalförsamlingen. Det är ett resultat av respekten och beundran för det humanistiska arbetet som den kubanska revolutionen står för. Den är den grundläggande garantin för skyddet och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna på ön.”

Kubas utrikesministerium deklarerade att med detta beslut ”hedras självbestämmandet och motståndet hos det kubanska folket inför de allvarliga hinder och hot som USA:s fientliga och aggressiva politik, liksom blockaden, innebär. De utgör ett grovt, massivt och systematiskt brott mot internationellt samarbete för mänskliga rättigheter. De är det största hindret för att nå ännu längre inom området.” Omröstningen ”utgör också ett erkännande av de viktiga framsteg som kubanerna uppnått i åtnjutandet av alla sina rättigheter och dessutom Kubas historiska insatser vad gäller internationellt samarbete inom mänskliga rättigheter. Genom konkret handling visar Kuba sin orubbliga beredskap till öppen, respektfull och uppriktig dialog.”

”Kuba uppträder i Människorättsrådet med egen och konstruktiv röst, utifrån sina erfarenheter av ett land i utveckling, som försvarar dialog och samarbete, i motsättning till selektiva och straffande åtgärder. Kuba arbetar för att främja och skydda alla mänskliga rättigheter för alla.”

Cubadebate 201013

Cuba elegida por quinta ocasión como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Kuba väljs in i FN:s Ekonomiska och Sociala Råd, ECOSOC, trots USA

Kuba valdes in i flera organ som ligger under FN:s Ekonomiska och Sociala Råd, Ecosoc. Det gjordes med stöd av majoriteten av medlemmarna.

I en kommuniké från Kuba framhölls att Kuba hade kunnat väljas in utan omröstning eftersom det finns samma antal kandidater som vakanta platser och det är det vanliga inom FN. Men USA beslutade sig för att kräva omröstning, något som också är som vanligt när förslag innefattar Kuba. Av 54 möjliga röster fick Kuba 52 för samtliga platser. Enligt Kubas UD bekräftar omröstningen ”det överväldigande stödet från majoriteten i Ecosoc”. Omröstningen innebär att från och med januari 2021 kommer Kuba att ha säte i följande organ i Ecosoc: Kommission för befolkning och utveckling, verkställande rådet för PNUD/Unfpa/Unops och Kommittén för program och koordinering.”

Ecosocs uppgift är att bistå FN:s generalförsamling för att främja ”samarbete, ekonomisk och social utveckling”, liksom de mänskliga och finansiella resurserna i hela FN-systemet. Ecosoc består av 54 stater och koordinerar arbetet vid de 15 FN-organisationer som arbetar globalt.

Cubainformacion 200916

Eligen a Cuba para Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a pesar de EEUU

 

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72