Kuba invalt i Unescos styrelse

Kubas delegation i Unesco. Foto: Prena Latina

Kuba invalt i Unescos styrelse

Med 158 röster för valdes Kuba igår in i styrelsen för FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) för perioden 2023-2027, vid organisationens 42:a generalkonferens i Paris.

Enligt utrikesministeriet är valet ett erkännande av Kubas engagemang för Unescos värderingar och syften, och den höga prioritet som landet ger till utvecklingen av utbildning, vetenskap och kultur.

Sammanlagt 31 platser utlystes för att komplettera styrelsen, bestående av 58 stater, som har det viktiga mandatet att genomföra de beslut som fattas av generalkonferensen och övervaka Unescos program och budget.

Generalkonferensen inledde sina sessioner den 7 november och kommer att fortsätta till den 22 november. På dagordningen står ett möte med utbildningsministrarna och ett ungdomsforum, samt olika tillfällen för debatt och diskussion om hur organisationen fungerar.

Den kubanska delegationen leds av utbildningsminister Naima Ariatne Trujillo Barreto och består av Kubas ambassadör vid Unesco, Yahima Esquivel, ordföranden för Kubas nationella kommission för Unesco, Dulce María Buergo, samt andra företrädare för ministerierna för utbildning, högre utbildning, kultur och kommunikation.

Granma 231115 /cv

Cuba en el Consejo Ejecutivo de la Unesco