Kuba investerar i förnybar energi i samarbete med Kina

solenergi
Foto: Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES)

Kuba började investera i förnybar energi 2014 och förstärker sina ansträngningar till att göra förnybar energi till den huvudsakliga energikällan fram till 2030. Enligt kinesiska Xinhua News är Kina en av de ledande investerarna i Kubas program för förnybar energi.

Målet för Kuba är att 24 % av el-behovet ska komma från förnybara energikällor som sockerrörsmassa, solpaneler, vindkraftverk och små vattenkraftverk till 2024. ”Solpaneler är en av de energiformer som gör störst framsteg och det finns 65 vindkraftsparker i hela landet och ytterligare 15 är under byggnation. Detta kommer att öka installerad elkraft till 42 MW”, enligt Tatiana Amaran, chef för el-avdelningen vid Ministeriet för energi och gruvor.

Ovel Concepcion, chef för förnybara energikällor på El Föreningen, säger att hans organisation räknar med att installera 700 MW solkraft fram till 2030. ”Vi ska också sätta upp vindkraftverk på 688 MW, vattenkraftverk på 56 MW och leverera el med solpaneler i avlägsna områden”. Idag finns drygt 17 000 solpaneler i sådana isolerade trakter.

”Idag pågår fyra projekt som befinner sig i olika skeden för utveckling av solenergiparker med utländsk investering. De är på sammanlagt 200 MW”, säger Concepcion. ”En av dem är en med 100-procentigt utländskt ägande och finns i Mariels Speciella Utvecklingszon”. Fyra testvindkraftsparker på 11,5 MW är under byggande. Dessa finansieras i stor utsträckning av investeringar från Kina och UK. Herradura 1 och 2 vindkraftparker i östra delen av Las Tunas provinsen kommer att ha 54 turbiner med kinesisk teknologi.

Kuba har mycket sockerrör. Biomassan som är kvar efter att sockret utvunnits kan användas i kraftstationer för att producera el. Landets första central för bioel byggs i provinsen Ciego de Avila, centralt i landet. Fabriken kommer att producera ca 157 KWh för varje ton sockerrör som processas i sockerfabriken Ciro Redondo strax intill. Fabriken planeras starta produktionen i slutet på året.

Steve Hanley, Clean Technica 190519 (texten något nedkortad)

China Invests In Renewable Energy In Cuba