Kuba: Mångmiljardsatsningarna på upprustning är en skam

Illustration: Linnaea Mallette (CC-0)

Kuba: ”Miljardsatsningarna på upprustning är skamliga”

28 september talade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez på ett FN-möte med anledning av den internationella dagen för total eliminering av kärnvapen:

Covid-19 pandemin fortsätter att skapa en flerfacetterad och förödande förstörelse. Det medan USA och dess allierade antar alltmer aggressiva nukleära doktriner och utökar samt moderniserar sina arsenaler.

Miljardutgifterna på vapen är skamliga. Med så stor ojämlikhet i tillgången till vaccin mot Covid-19; när fler än 800 miljoner människor svälter i världen och när man enligt försiktiga beräkningar i FN förutser att 130 miljoner människor kommer att hamna i extrem fattigdom under 2021.

Det är alarmerande att det på planeten finns 13 800 kärnvapen varav 3 825 är utplacerade och 2 000 klara att avfyras. USA är det enda land som fällt atomvapen och det är också USA som har det största antalet av dessa förödande vapen klara för användning.

Kuba, tillsammans med de icke-allierade staterna, har beslutsamt och systematiskt krävt förbud mot, och total eliminering av kärnvapen. Det är och bör fortsätta att vara den högsta prioriteten när det gäller nedrustning. Samtidigt bekräftar vi rätten till fredlig användning av kärnenergi och dess tillämpningar.

Vi är för att göra traktatet om förbud mot kärnvapen universellt. Här fastställs klart och tydligt dessa vapens inhumana, omoraliska karaktär och att de är etiskt oförsvarbara, liksom illegitima. Kuba är stolt över att vara det femte land som ratificerat avtalet och det första i den deklarerade frizonen i världen från kärnvapen. 

Som revolutionsledaren Fidel Castro Ruz sa: ”Vapenskrammel och användande av hot från världens stormakt på den internationella scenen bör upphöra. Det är nog av inbillningen om att världens problem kan lösas med kärnvapen.”

Cubainformacion 210929

Canciller de Cuba: Son vergonzosos los billonarios gastos en armas

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0