kärnvapen

kärnvapen

Medan 60 miljoner US-amerikaner går hungriga, satsar USA mer på militär än de nästa 10 länderna sammanlagt