Kuba mest hållbart

Amanecer en el campo. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate

Kuba är det mest hållbara landet i den utvecklade världen

Kuba är det utvecklade land som är mest ekologiskt långsiktigt hållbart enligt en rapport som presenterades idag.

Den socialistiska ön ligger före avancerade kapitalistiska länder som Storbritannien och USA. Det senare har utsatt Kuba för en straffande ekonomisk blockad i sex decennier.

” The Sustainable Development Index” (SDI), ”Hållbart utvecklingsindex”, framarbetat av antropologen och författaren Dr. Jason Hickel, grundar sina resultat genom att dela en nations poäng i ”mänsklig utveckling” genom att titta på statistik på livslängd, hälsa och utbildning och dela det med dess “ecological overshoot,””ekologiska överskridande”. Dvs i vilken utsträckning ”carbon footprint”, ”kolfotavtrycket” per capita överskrider de gränser som planetens natur klarar.

Länder med en stark mänsklig utveckling och låg miljöpåverkan får höga poäng. Det medan länder med låg medellivslängd och hög analfabetism i kombination med överskridande av planetens gränser får låga poäng.

Baserat på de senaste siffrorna från 2015 ligger Kuba i topp med en poäng på 0,859 medan Venezuela ligger 12:a och Argentina på 18:e plats.

SDI skapades för att utveckla Human Development Index, HDI, som utarbetades av den pakistanske ekonomen Mahbub ul Haq och som använts av FN:s utvecklingsprogram för att publicera årliga rapporter sedan 1990.

HDI utgår från medellivslängd, utbildning och BNP per capita men ignorerar negativ miljöpåverkan på grund av ekonomisk tillväxt, där Storbritannien och USA ligger i topp.

”Dessa länder är de som mest bidrar till klimatförändringarna och andra former av ekologiskt sammanbrott som i oproportionerlig grad påverkar fattigare länder i det globala Syd, där klimatförändringar redan orsakar att hungern ökar”, säger Hickel.

”På det viset främjar HDI en utvecklingsmodell som empiriskt är oförenlig med ekologi och som innefattar en fundamental motsättning: att uppnå hög utveckling enligt HDI betyder att driva avveckling någon annanstans i världen. För en utvecklingsindikator som vill vara universell är en sådan motsättning oförsvarbar.”

Storbritannien hamnar på 14:e plats när det gäller HDI, men halkar ner till plats 131 i SDI, som omfattar 159 länder.

Hickel tillade: ”Poängen i SDI visar att alla länder fortfarande är under ’utveckling’. Länder med högst mänsklig utveckling behöver kraftigt reducera sin miljöpåverkan, medan länder med den lägsta miljöpåverkan kraftigt behöver förbättra de sociala indikatorerna.”

SDI finns tillgängligt på sustainabledevelopmentindex.org.

Matt Trinder, Penn State University 200202

https://www.greenleft.org.au/content/cuba-found-be-most-sustainably-developed-country-world

Cuba found to be the most sustainably developed country in the world, new research finds

Cuba found to be the most sustainably developed country in the world, new research finds

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)