Kuba mot homo- och transfobi

Från tidigare demonstrationer för HBTQ-personer

Kuba mot homo- och transfobi

För några dagar sedan presenterade kommissionen som är ansvarig för en ny familjelagstiftning sina förslag. Det är början på en process av rådslag och debatter som ska leda till en folkomröstning om av många efterlängtade lagförändringar. Enligt Grundlagen ska HBTQ-personers sexuella rättigheter garanteras fullt ut. Det kräver vissa lagändringar.

I detta sammanhang initierar Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) 14:e upplagan av ”Dagar mot homo- och transfobi”. Man gör det med övertygelsen att ingen lagförändring kan genomföras utan kompletterande utbildnings- och kunskapsinsatser. Därför finns förslag på hur personliga, familjära och sociala omständigheter främjas så att utövandet av de fulla sexuella rättigheterna garanteras alla, utan undantag, oavsett av sexuell läggning eller könsidentitet.  

”Det räcker inte med Grundlagen, inte heller med den lagstiftning som baseras på den. Det finns en utbildningsaspekt som är fundamental”, förklarade Mariela Castro Espin, chef för Cenesex och ordförande för Dagarna mot homo- och transfobi. ”Vi behöver arbeta också för att skapa medvetenhet för att avskaffa olika fördomar om sexuell läggning och olika familjekonstellationer.” Och hon fortsätter: ”Dagarna är en del i Cenesex uppdrag, som i över 30 år arbetat för att urholka de stereotyper som är hinder för rättigheter förknippade med olika former av sexualitet.”

De nu aktuella dagarna vill tydliggöra, bekämpa och komma över alla former av diskriminering och våld på grund av kön. Vázquez Seijido från Cenesex säger att ”det största hindret är patriarkatet. Så är det i länder där vi går framåt juridiskt och så är det också där det redan finns lagar på plats, men fortfarande gäller det att garantera respekten för dessa lagar.”

Det finns fortfarande grupper som ifrågasätter elementära rättigheter, inte bara för LBTQ-personer utan också för kvinnor. Därför måste en familjelag vara i överensstämmelse med Grundlagen och garantera ett starkt skydd för personer med olika sexuell inriktning och könsidentitet. En av de grupper som är starkt emot lika rättigheter för alla är olika religiösa organisationer, som kampanjat mot en ny familjelag.  

Mariela Castro Espin framhöll att det är viktigt att peka på att rättigheterna är resultat av sociala segrar och att de bygger på enighet. Diskussionen och folkomröstningen om en ny familjelag är ytterligare ett steg på vägen till ökad kunskap och förståelse för det som påbörjades för länge sedan. Men det finns mycket kvar att göra och dagarna mot homo- och transfobi fortsätter kampen.

Cubainformacion 210505 (kraftigt nedkortat)

Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia, otro paso en un camino de derechos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0