Kuba motsätter sig militär intervention i Haiti

Kubanskt hälsobistånd till Haiti. Foto: Roberto Suárez/Juventud Rebelde.

Kuba motsätter sig militär intervention i Haiti

USA, som de senaste årtiondena genomfört flera statskupper i Haiti vill ännu en gång skicka militär till den av imperialismen förödda ön. (Fast inte US-amerikanska soldater, utan kenyanska). Kuba med flera länder, samt många haitier hävdar att det inte är militär ön behöver. ”Haiti behöver ingen militär intervention eller invasion; vad landet behöver är utvecklingsbistånd och katastrofhjälp.”

På en fråga om situationen i Haiti påminde Kubas utrikesminister Rodríguez Parrilla om Kubas historiska solidaritet med folket i denna nation, och bekräftade att de behöver ett verkligt och oegennyttigt internationellt samarbete för sina framsteg.

”Mer än 400 000 haitier har blivit läskunniga genom kubanska program.  Mer än 1 600 ungdomar har utbildats vid kubanska universitet. Dessutom har vi haft en permanent medicinsk närvaro där sedan 1998, som har utfört mer än 700 000 operationer”, sade han och nämnde dessutom 73 000 ögonoperationer ”Operation Mirakel” och mer än en miljon vaccindoser som administrerats.

”Idag befinner sig 53 kubanska hälsovårdsarbetare i söder, det är lugnare. Det finns sju kollegor från det medicinska samarbetet i Port-au-Prince, tillsammans med ambassadpersonal, som har vidtagit säkerhetsåtgärder. ”Vi upprätthåller kommunikationen med kubanerna och deras familjer; det finns mer än 260 kubaner strandsatta, mer än 2.000 kubaner under olika förhållanden i Haiti, som får hjälp från vår regering”.

Han försäkrade att Kuba diplomatiska beskickning alltid kommer att erbjuda solidaritet till Haiti och också fortsatt motsätter sig inblandning och interventionistiska åtgärder som kränker landets suveränitet. ”Haiti behöver ingen militär intervention eller invasion; vad landet behöver är utvecklingsbistånd och katastrofhjälp.”

Cubadebate 240314 (ZT)

Canciller cubano: Cuba está contra cualquier intervención militar en Haití

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72