Kuba och FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna

Kuba och FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna

1948 deklarerade FN den 10 december som Människorättsdagen. The National Network on Cuba, NNC, framhåller Kuba som ett föredöme på mänskliga rättigheter och värdighet. Den 10 december 2019 fördömer vi USA:s regering för att, i strid med internationell rätt, neka Kuba dess rätt till självbestämmande och för att USA kränker kubanernas mänskliga rättigheter med sin nu snart 60-åriga blockad.

Trots de oändliga, ondskefulla och falska kampanjerna från USA, som började vid revolutionens seger 1959, står Kuba som en modell av en nation som prioriterar mänskliga rättigheter. Det visades i november 2019 i FN-omröstningen som fördömde USA:s ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad av Kuba. Landet ger rättigheter som utbildning, hälsovård och hållbar utveckling, inte bara till sina egna medborgare, men också till resten av världen, inklusive sina grannar i Karibien, Latinamerika och Afrika. Men också med folket i USA.

Vi frågar: ”Vilket land bryter mot mänskliga rättigheter?” Man kan inte bli annat än djupt upprörd över att de rättigheterna, nu i samband med Människorättsdagen, så nekar USA 700 000 personer i USA rätten till livsmedel genom att avsluta deras tillgång till matkuponger. Dessutom planerar det att stoppa skolluncher till miljontals barn. Detta i kontrast till Kubas nya Grundlag som uttryckligen garanterar sin befolkning rätten till mat. Vi frågar oss: ”Vilket land kränker mänskliga rättigheter?”

I den helt nyligen publicerade Sustainable Development Index (Långsiktigt Hållbarhetsindex) hamnar Kuba på första plats i världen. USA hamnar som nummer fem från botten 154 av 159 länder. Återigen: ”Vilket land kränker mänskliga rättigheter?”, genom att neka sina medborgare rent vatten, luft, skydd från faror förknippade med klimatförändringar osv.

Enligt samma index är medellivslängden i Kuba 79,6 år, medan i det rika, kapitalistiska USA är den 79,2 år. Den mänskliga rättigheten till hälsovård är garanterad och utökad i Kubas nya Grundlag, som godkändes i en folkomröstning av 87 procent av de röstande. Framsteg såväl inom förebyggande som botande mediciner, som cancer- och diabetesbehandling. Allt det är tillgängligt utan kostnad för alla kubaner. I motsats till USA där skulder för medicinsk behandling är den främsta faktorn till konkurs. Antalet oförsäkrade och underförsäkrade i USA fortsätter utan att åtgärder vidtas. Så, ”vilket land kränker mänskliga rättigheter?”.

Kuba erbjuder hälsovård runt om i världen och utbildar läkare, inklusive från USA, utan någon kostnad för studenterna. Deras enda åtagande är ett moraliskt sådant: att de efter utbildningen arbetar i fattiga och marginaliserade områden. Kuba har erbjudit sin medicinska expertis också till USA till de som drabbades av orkanen Katrina. Kuba har också erbjudit sig att dela sina diabetes- och cancerbehandlingar med USA. USA har avvisat dessa humanitära erbjudanden. Åter: ”vilket land kränker mänskliga rättigheter?”

USA har ökat sin folkmordsblockad av Kuba genom tillämpningen av Artikel III i Helms-Burtonlagarna. Vidare försöker USA hindra Kubas tillgång till drivmedel och sprider desinformation och lögner om Kubas internationella medicinska- och utbildningsstöd. Internationella finansiella och kommersiella transaktioner attackeras och pressas, med målet att orsaka lidande för det kubanska folket. Dessa extraterritoriella aktioner, samt brotten mot moral och internationell rätt, leder till frågan ”vilket land bryter mot mänskliga rättigheter?”

Precis den 10 december inför USA ännu en straffåtgärd mot Kuba och förbjuder flyg från USA till alla kubanska destinationer utom Havanna. Medborgare i USA nekas rätten att resa fritt; en rättighet som alla kubaner åtnjuter. Så vi frågar igen: ”vilket land kränker mänskliga rättigheter?”

De aggressiva, imperialistiska fientligheterna påverkar och skadar inte bara Kuba utan folken i regionen. Varje dag pågår folkens massiva protester i länder som Brasilien, Chile, Bolivia, Colombia som svar på det brutala förtrycket i kampen för mänskliga, ekonomiska och politiska rättigheter. Uppenbart är USA:s avsikt att störta och avveckla legitima regeringar i regionen och förstöra det fredliga samarbetet som garanteras i Proklamationen från Latinamerika och Karibien som en Fredszon.

Kubas orubbliga solidaritet och stöd till sina grannar fortsätter, vilket Kubas utrikesministerium deklarerade 3 december 2019.

10 december 2019 fördömer vi USA:s regering för dess aktioner som bryter mot internationell rätt, rätten till självbestämmande och missbruk av mänskliga rättigheter mot Kuba och andra.

I motsats till detta noterar vi och firar den 5e årsdagen 17 december av de 5 kubanernas återkomst till sitt hemland, sina lokalsamhällen och sina familjer. Denna seger kan aldrig glömmas eller nedtonas. Det är en hyllning till en oförtröttlig internationell kampanj från folk med god vilja. Det som hänt under de 5 åren sedan de återvände, i regionen och i världen, visar också nödvändigheten av deras osjälviska handlingar för att fredligt försvara Kuba. [genom att ha infiltrerat terroristgrupper i Miami och rapporterat till Havanna om planerade terroristattentat. Därmed räddade man liv. De fem, som borde hyllats, satt 17 år i fängelse i USA innan Kuba lyckades få dem fria.]

Vi upprepar vår solidaritet med Kuba, vårt motstånd mot USA:s aggression och fientlighet i regionen och vårt åtagande att försvara Kubas självständighet. Vi har förtroende för det kubanska folkets orubbliga beslutsamhet att försvara sitt samhälle och det man uppnått.

National Network on Cuba 191210

Cuba on Human Rights Day