Kuba och Italien stärker samarbetet inom hälsovård

Från tidigare samarbetsavtal mellan Kuba och Italien. Foto: Vladimir Molina/Prensa Latina.

Kuba och Italien ökar samarbete inom hälsovård

Förra tisdagen undertecknade Kuba och Italien en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbete och dela erfarenheter inom hälsovård. Undertecknandet gjordes av Kubas hälsovårdsminister José Ángel Portal och hans italienske kollega Orazio Schillaci. Det öka samarbete inom områden som primärvård, preventiva åtgärder, sunt leverne, farmaceutika och medicinskforskning.

Avtalet speglar en långvarig relation och samarbete mellan länderna när det gäller att möta hälsoutmaningar. Som den italienske ministern nämnde så skickade Kuba läkare till provinserna Lombardiet och Piedmont i Italien i mars 2020 för att hjälpa till i bekämpandet av Covid-19 pandemin. Italien å sin sida hjälpte till och skickade kanyler till Kuba då ön led brist på sådana. Kuba och Italien har en positiv bilateral relation.

I januari 2022 undertecknade länderna en avsiktsförklaring som rörde kulturella, ekonomi, utveckling, jordbruk-livsmedel och miljö. Och i augusti 2022 godkände Kuba att skicka 500 läkare till Italien för att hjälpa till att mildra bristen på läkare.

Cuba Central Team 230530

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72