This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue Nov 28 22:49:48 2023 / +0000 GMT

Kuba och Kina samarbetar inom bioteknik
Kuba och Kina samarbetar inom bioteknik

President Miguel Díaz-Canel Bermúdez beskrev som ett exempel på relationerna mellan Kuba och Kina det samarbete som under mer än 20 år har utvecklats inom området bioteknik, och som nu befinner sig i en förnyad period.

När presidenten på onsdagen tog emot de ledande medlemmarna i den kinesiska delegationen till det 12:e mötet i den gemensamma arbetsgruppen för bioteknik mellan Kuba och Kina, betonade han att "de två länderna upprätthåller en mycket hög nivå av politiska, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser".

bioteknik Kuba-Kina
Den gemensamma arbetsgruppen för bioteknik i möte med president Díaz-Canel. Foto: Estudios Revolución.

Díaz-Canel påminde om sitt officiella besök i Kina i november förra året och det möte han nyligen hade med president Xi Jinping i Sydafrika under Brics-toppmötet.

Allt detta, sade han, har gjort det möjligt att komma till detta möte i en "mycket gynnsam atmosfär för att fortsätta konsolidera och stärka vårt samarbete”.

"Vi är övertygade om att Kubas och Kinas gemensamma bioteknikföretag är framgångsrika, en styrka för samarbetet mellan de två länderna. Förutom att de går bra, bidrar de också mycket till våra folks hälsa", sade han.

För den kinesiska delegationen av högre tjänstemän från den Nationella utvecklings- och reformkommissionen liksom företagare från biotekniksektorn bekräftade presidenten "vår vilja att fortsätta stödja tillväxt, utveckling och konsolidering av detta samarbete".

I mötet, som hölls på onsdagseftermiddagen i Revolutionspalatset, högkvarteret för republikens president, deltog premiärminister Manuel Marrero Cruz, vice premiärministrarna Ricardo Cabrisas Ruiz och Jorge Luis Perdomo Di-Lella samt de viktigaste direktörerna och forskningsledarna inom den kubanska biotekniken.

Díaz-Canel framhöll hur de två länderna samarbetade under covid-19-pandemin, "vilket blev inledningen till en ny fas i samarbetet, i allt vi kan göra för att möta framtida pandemier och förbereda oss för nya hälsokriser".

Det mest talande exemplet på den utveckling som uppnåtts är det universella vaccinet Pancorona mot coronavirusstammar, som utvecklats vid det kinesisk-kubanska centret för forskning, utveckling och innovation i Yongzhou, och som resulterat i ett gemensamt patent.

bioteknik samrisk Kuba-Kina
Foto: @EmbacubaChina

"Vi har åstadkommit en innovativ och mycket robust bioteknisk produkt", underströk han.

President Díaz-Canel föreslog som en annan utvecklingslinje att skapa biotekniska samriskföretag på Kuba, "precis som vi har tre sådana företag i Kina. Detta kommer att göra det möjligt för oss att tillsammans arbeta på marknaden för Latinamerika och Karibien. Detta skulle kunna vara en prioriterad arbetsuppgift för nästa period.”

Wu Hao, generalsekreterare för Kinas Nationella utvecklings- och reformkommission och som leder delegationen, tackade "den kubanske presidentens och hans regerings höga uppskattning av det arbete vi har utfört".

"Vi måste uppnå större resultat för att uppfylla båda ledarnas förväntningar", tillade han.

Han bekräftade att samarbetet mellan Kuba och Kina inom bioteknik är ett bra exempel på hur bilateralt samarbete inom andra kommersiella, ekonomiska och produktiva sektorer kan se ut.

Wu Hao framhöll Kubas utmärkta resultat inom biotekniken och kapaciteten hos landets forskare, vilket har varit en styrka under dessa 20 år av samarbete.

"Huvudmålet har varit att bidra till den sociala välfärden för vår befolkning", sade han.

I det 12:e mötet i den gemensamma arbetsgruppen deltar en delegation från Kina med mer än 40 representanter från regering och näringsliv.

Lokomotivet i samarbetet Kina–Kuba

Efter mötet med Kubas president sade ordföranden för BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, till pressen att "samarbetet inom bioteknikområdet mellan Kuba och Kina har varit en av de starkaste drivkrafterna bakom samarbetet mellan de två länderna, vilket våra ledare erkänner.”

"Om vi analyserar de 20 åren av detta samarbete kan vi säga att konkreta resultat har uppnåtts, båda folken har dragit nytta av de läkemedel som har utvecklats och producerats och som används i Kina, Kuba och även i andra länder runt om i världen.”

"Ekonomiskt sett har det utan tvekan haft stor betydelse, vi har erhållit betydande inkomster från detta samarbete. Tre samriskföretag har bildats, vi har gemensamma laboratorier och gemensamma forsknings- och utvecklingscentra, där vi utför vetenskapliga forskningsprojekt.”

"Vi har nyligen lämnat in en gemensam patentansökan för ett vaccin som vi har kallat ett universellt vaccin mot coronavirus, med tanke på att i de senaste epidemierna, inklusive den senaste som blev en pandemi, var det smittsamma ämnet ett coronavirus.”

"En ny epidemi av detta slag kan uppstå, som kan leda till en hälsokris. Ett sådant vaccin skulle kunna vara en första nivå för att stoppa den, då det är ett vaccin som fungerar för att neutralisera coronavirus i allmänhet.”

Han rapporterade att de båda parterna också diskuterar möjligheten till samriskföretag även på Kuba.

"För våra kinesiska vänner presenterar vi projekt för utländska investeringar här, till exempel i den speciella utvecklingszonen Mariel, för att utveckla produkter för Kuba och resten av Latinamerika och Karibien.”

"Dessa projekt är exempel på allt annat som görs mellan de två nationerna. Biotekniken är lokomotivet i samarbetet mellan våra länder", förklarade Eduardo Martínez Díaz.

Leticia Martínez, Cubadebate 230906 / cv

Cuba y China en el sector de la biotecnología, una relación ejemplar

 

 


Post date: 2023-09-13 07:18:59
Post date GMT: 2023-09-13 06:18:59
Post modified date: 2023-09-13 07:18:59
Post modified date GMT: 2023-09-13 06:18:59

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com