Kuba och Nicaragua i samarbete mot Covid-19

Foto: Nils Assarsson

Pressmeddelande från Nicaragua

Som en del av det solidariska samarbetet på hälsoområdet mellan broderrepubliken Kuba och republiken Nicaragua, så har idag, 8 april, Nicaragua tagit emot ytterligare 8 000 doser med Interferon Alfa för att vara förberett på att ta hand om fall med Covid-19.

Medicinen tillverkas av Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia de Cuba. Centrets chef, dr. Marta Ayala Avila, har varit med oss för att bekämpa Covid-19.

Samtidigt skickar Nicaragua idag 600 000 doser influensavaccin för att användas i de sedvanliga vaccinationskampanjerna som våra bröder i Kuba genomför.

Detta influensavaccin har tillverkats vid vaccinanläggningen Mechnikov som är ett resultat av det vetenskapliga och teknologiska samarbetet mellan Ryssland,  Nicaragua och Kuba.

Den ovillkorliga solidariteten mellan folken i Ryssland, Nicaragua och Kuba visar sig ännu en gång. Detta förbund gör det möjligt för oss att garantera att våra folk fortsätter att göra framgångar inom hälsovård och välstånd, Gud ske lov.

Nicaragua 200408