This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 17 20:07:32 2024 / +0000 GMT

Kuba och samarbetsorganisationen ALBA om krisen i Mellanöstern
Kuba och samarbetsorganisationen ALBA uttalar sig om krisen i Mellanöstern

Kuba har varnat för farorna med den straffrihet med vilken Israel har agerat mot länder i Mellanöstern, med den US-amerikanska regeringens medverkan och stöd. Den olagliga attacken mot Islamiska republiken Irans konsulat i Damaskus, i flagrant strid med internationell rätt och 1961 års Wienkonvention, hotade internationell fred och säkerhet och ledde till en möjlig regionalisering av konflikten, med oförutsägbara konsekvenser för världsfreden. FN:s säkerhetsråds misslyckande med att reagera beslutsamt på den tidigare bombningen av konsulatet som var katalysatorn för det iranska svaret i går kväll.

Än en gång uppmanar vi till en nedtrappning av våldet i Mellanösternregionen, vilket med nödvändighet kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gazaremsan för att få ett slut på det folkmord som begås mot det palestinska folket idag. Kuba kommer alltid att stå på fredens och rättvisans sida samt respekten för internationell lag.

Vi upprepar att det inte kommer att bli någon fred och stabilitet i Mellanöstern förrän en övergripande, rättvis och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten har nåtts, inklusive skapandet av en suverän och oberoende palestinsk stat på gränserna före 1967, med östra Jerusalem som huvudstad, och att flyktingar får återvända till sin mark. Vidare att staten Palestinas inträde som fullvärdig medlem i Förenta nationerna garanteras utan ytterligare dröjsmål.

Havanna den 14 april 2024, (Kubas UD: Cubaminrex)

Cubadebate 240414 (ZT)

Cuba aboga por la paz en Oriente Medio

ALBA-TCP uttrycker oro över våldet i Mellanöstern

Med anledning av det upptrappade våldet i Mellanöstern utfärdade medlemsländerna i Bolivarianska alliansen för folken i vårt Amerika - folkens handelsavtal (ALBA - TCP) ett uttalande på måndagen där de uttryckte sin oro.

"Det är absolut nödvändigt att det inte sker någon ny upptrappning som kan leda till mer lidande och instabilitet", sade alliansen. Organisationen beskrev Israels agerande som ostraffat.

"ALBA-TCP fördömer än en gång det folkmord som Israel begår på Gazaremsan, vilket har ökat det palestinska folkets oändliga lidande och har äventyrat freden i regionen", heter det i det officiella dokumentet.

Organisationen beskrev också Israels handlingar som ostraffade och hänvisade till säkerhetsrådets passivitet, som förblev tyst inför den olagliga attacken mot det iranska konsulatet i Damaskus i den syriska huvudstaden.

Detta har skapat "en allvarlig risk för regionalisering av konflikten med oförutsägbara konsekvenser", sade ALBA-TCP.

Organisationen uppmanade FN:s säkerhetsråd att arbeta hårt för att uppnå en omedelbar och permanent vapenvila, säkerställa leverans av nödvändigt humanitärt bistånd och främja förhållanden som bidrar till en stabil och varaktig fred, och insisterade på att det inte får ske någon ytterligare upptrappning.

"Det är absolut nödvändigt att det inte sker någon ny upptrappning som kan leda till ytterligare lidande och instabilitet", sade man.

"ALBA-TCP:s medlemsländer uppmanar det internationella samfundet att se till att fred råder och stödja alla nödvändiga och lägliga ansträngningar för att de parter som är inblandade i konflikten ska upphöra med fientligheterna och kanalisera sina skillnader baserat på respekt för och efterlevnad av internationell rätt, bestämmelserna i FN-stadgan och dess resolutioner", bekräftade de.

TeleSur 240415 (ZT)

ALBA-TCP declara preocupación ante violencia en Medio Oriente

HÄV BLOCKADEN OCH TERRORSTÄMPLINGEN AV KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2024-04-17 08:18:19
Post date GMT: 2024-04-17 07:18:19
Post modified date: 2024-04-17 08:18:19
Post modified date GMT: 2024-04-17 07:18:19

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com