Kuba och USA samtalar i Washington om migration

Flaggor Kuba & USA
Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Kuba och USA samtalar i Washington om migration

Den 12 april 2023 höll företrädare för Kuba och USA bilaterala migrationssamtal i Washington DC. Vice utrikesminister Carlos Fernández de Cossío Domínguez ledde den kubanska delegationen och vice biträdande ministern för inrikes säkerhet för västra hemisfären David Cloe leddeUSAs delegation.

De granskade efterlevnaden av de bilaterala migrationsavtalen som syftar till att säkerställa regelbunden, säker och ordnad migration. Kuba bekräftade på nytt sin vilja att följa och respektera de fastställda åtagandena, vilket landet hittills har gjort.

Kuba upprepade sin oro över åtgärder som uppmuntrar olaglig migration. Särskild tonvikt läggs vid den negativa inverkan som USAs ekonomiska blockad och de extrema förstärkande åtgärder som tillämpas sedan 2019 har på den kubanska befolkningens socioekonomiska villkor, en faktor som utgör ett viktigt incitament till migration. Den förmånsbehandling som kubaner som reser in i USA illegalt och Cuban Adjustment Act är också incitament.

Den kubanska delegationen upprepade vikten av att återupprätta behandlingen av icke-immigrantvisum vid USAs ambassad i Havanna. De betonade att det efter sex år är oförklarligt att kubanska medborgare är tvungna att resa till ett tredje land för att få visum, när det finns en ambassad och ett konsulat på Kuba och det har visats att de skäl som angavs för att stänga dessa tjänster på Kuba var falska.

De kubanska företrädarna upprepade sitt avståndstagande till att politisk asyl beviljats den kubanske medborgaren Rubén Martínez Machado, som kapade ett kubanskt civilt flygplan AN-2 den 21 oktober 2022. De insisterade på att straffrihet för handlingar av detta slag uppmuntrar till olagliga handlingar med farliga och negativa konsekvenser för luftfartsskyddet och den nationella säkerheten i båda länderna.

Kuba betonade vikten av att följa de bilaterala migrationsavtalen i sin helhet och inte selektivt, och bekräftade på nytt sin vilja att fortsätta samtalsrundorna om migrationsfrågor.

Kubas utrikesministerium 230412 /cv

Cuba y los Estados Unidos sostienen conversaciones migratorias en Washington DC