Kuba om Kuba i Afrika

För att komma till skriften, använd länken nedan!

http://marxistarkiv.se/latinamerika/kuba/kuba_om_kuba_i_afrika.pdf

Introduktion:

Kuba om Kuba i Afrika 

Utgiven av medlemmar i Afrikagrupperna, UBV och Svensk-Kubanska Föreningen i Eskilstuna.

Bakgrund till utgivningen:
Det australiska förlaget Ocean Press gav 1989 ut boken Changing the History of Africa. 1
boken presenteras kubanernas egen uppfattning om sina insatser i Afrika, med tonvikt på
försvaret av Angola och bidraget till Namibias befrielse. Tyngdpunkten i boken ligger alltså
på perioden 1975 till 1988.

Denna skrift består av översättningar av drygt hälften av Changing the History of Africa. De bidrag som inte medtagits är:
Operation Carlota (Gabriel Garcia Marquéz), We are united by blood (Fidel Castro), All Africa hates apartheid (Fidel Castro, intervju),
Cuban internationalists return home (Raúl Castro).

De ingående bidragen har i vissa fall kortats ned. När detta gjorts har vi konsekvent markerat
detta med (……)

Våra egna anmärkningar har försetts med parenteser av typen ( ). Anmärkningar gjorda av Ocean Press eller källor som citeras i förordet har försetts med parenteser av typen [ ].
Vi vill rikta vårt varma tack till Ocean Press och David Deutschmann för det kamratliga och hjärtliga tillmötesgående vi fick då vi meddelade förlaget om vår avsikt att översätta Changing the History of Africa, och att producera en något komprimerad version för intresserade i Sverige.

Innehåll
Förord……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Intervju med Jorge Risquet ………………………………………………………………………………………….. 6
Fidel Castro: Kuba svarar på invasionen av Angola ………………………………………………………. 26
Fidel Castro: Ett afrikanskt Playa Girón ………………………………………………………………………. 29
Angolas och Kubas principdeklaration 1982 ………………………………………………………………… 31
Angolas och Kubas principdeklaration 1984 ………………………………………………………………… 34
Fidel Castro: Vi stannar tills Namibia är självständigt …………………………………………………… 35
Fidel Castro: Vi betalar vår skuld till mänskligheten……………………………………………………… 38
Félix Pita Astudillo: Olivgrön torsdag i FN………………………………………………………………….. 47
Avtalet om Namibia ………………………………………………………………………………………………….. 50
Avtalet om Angola ……………………………………………………………………………………………………. 52
Fidel Castro: Avtalet om Namibia måste efterlevas……………………………………………………….. 53
Fidel Castro: Ett farväl till de namibiska studenterna …………………………………………………….. 58
Förekommande organisationer och använda förkortningar …………………………………………….. 62