Kuba: ”Orubblig solidaritet med Palestina”

Barn i Gaza. Foto: FN/ Unicef

Kuba: ”Orubblig solidaritet med Palestina”

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez fördömde på onsdagen, vid mötet för de Alliansfria Staternas ministerkommitté för Palestina, dödandet av civila, särskilt kvinnor, barn och FN:s humanitära arbetare i Gazaremsan.

Utrikesministern uttryckte i de starkaste ordalag det karibiska landets förkastande av de urskillningslösa bombningarna mot befolkningen i Gaza och förstörelsen av hem, sjukhus och civil infrastruktur, liksom berövandet av vatten, mat, el och bränsle.

Kubas utrikesminister i Kampala, Uganda. Foto: Minrex

Han försäkrade att dessa handlingar avsevärt förvärrar den prekära humanitära situationen till följd av blockaden av Gazaremsan och utgör flagranta brott mot internationell humanitär rätt.

”Med sin filosofi om fördrivning har Israel framkallat en humanitär katastrof av extrema proportioner i det palestinska territorium som olagligt ockuperats i 75 år”, fördömde den kubanska diplomatins chef vid den Alliansfria rörelsens forum (NAM), som äger rum i Uganda.

”Ingenting kan rättfärdiga ett sådant barbari”, betonade Rodríguez, som krävde ett omedelbart eldupphör och obegränsad leverans av humanitär hjälp till Gaza.

Utrikesministern bekräftade Kubas förkastande av alla de israeliska styrkornas handlingar på den ockuperade Västbanken, som har intensifierat förtrycket och morden på de palestinierna där, i flagrant strid med internationell lag.

Kuba ansåg det oacceptabelt att FN:s säkerhetsråd fortsätter att inte verkställa sina egna resolutioner för att få ett slut på övergreppen från ockupationsmakten Israel, där USA har varit medskyldigt, genom att upprepade gånger hindra och använda sitt veto för att förhindra organets åtgärder, vilket undergräver fred, säkerhet och regional stabilitet.

Kuba upprepade sin orubbliga solidaritet med den palestinska saken och bekräftar att man aldrig kommer att vara bland de likgiltiga. Under sitt tal föreslog Rodriguez att ministerkommittén skulle rekommendera det 19:e NAM-toppmötet att stödja den brådskande sändningen till Gazaremsan av ett internationellt team för skyddsuppdrag, auktoriserat av FN:s generalförsamling.

Ett sådant uppdrag skulle ha till uppgift att garantera civilbefolkningens säkerhet och skydd och underlätta leveransen av humanitärt bistånd och livsmedel som det finns ett akut behov av. Han upprepade att ön kommer att fortsätta att bidra så mycket som möjligt till internationella ansträngningar som syftar till att få ett slut på den nuvarande situationen, och i strävan efter detta mål stöder den karibiska nationen Sydafrikas ansökan till Internationella domstolen mot Israel.

Kuba stöder sammankallandet av en internationell fredskonferens i syfte att garantera utövandet av det palestinska folkets rättigheter, liksom en snabb anslutning av den palestinska staten som en fullvärdig medlemsstat i Förenta nationerna.

Rodriguez upprepade förkastandet av ensidiga tvångsåtgärder som de som USA infört mot flera medlemsländer i NAM, och betonade stödet för det västsahariska folkets rätt till självbestämmande.

Cubadebate 240117 (ZT)

Canciller cubano condena ante el Mnoal asesinatos de civiles en Gaza

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH GAZA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72