Kuba på det Iberoamerikanska toppmötet i Guatemala

Kubas utrikesminister i sitt tal vid Iberoamerikanska toppmötet

Nedan utdrag ur talet som hölls av Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parilla vid det XXVI Iberoamerikanska toppmötet i Antigua, Guatemala, 16:e november:

Den orättvisa ekonomiska och politiska internationella ordningen förhindrar byggandet av välmående, inkluderande och hållbara samhällen. (FN:s) Agenda 2030 saknar medel för att den ska genomdrivas. De finansiella flödena (för att uppnå målen i Agenda 2030) fortsätter att vara otillräckliga. Mänskligheten har tillräckliga mänskliga, finansiella och teknologiska resurser, men det saknas politisk vilja i de industrialiserade länderna.

Ägarna till produktionsmedeln, och kapitalismens egen konsumtion, är irrationella och leder oundvikligen till att miljön förstörs.

Det byggs murar och hinder, det skickas militär, barn skiljs från sina föräldrar och repressiva åtgärder och lagar används för att hindra vågen av flyktingara och migranter. Men fortfarande blundar man för orsakerna.

I EU är 3,8 miljoner ungdomar under 25 år arbetslösa. I vissa länder ligger siffran över 30 %. I vissa länder är arbetslösheten mer än 15 %.

Latinamerika fortsätter att vara den mest ojämlika regionen på denna planet. De 10 % rikaste lägger beslag på 71 % av tillgångarna. Samtidigt levde 2017 fler än 187 miljoner latinamerikaner i fattigdom och 62 miljoner i extrem fattigdom. Barnadödligheten är 16,1 per 1 000 födslar. (I Kuba är det 4/1000; i USA 6/1000; i Chile 8/1000)

Inför de ökande hoten som kommer från självproklamerad överlägsenhet, unilaterism och återgången till Monroedoktrinen från USA-regeringens sida, så är det av avgörande vikt att iaktaga principerna som är fastslagna i ”Proklamationen om Latinamerika och Karibien som en Fredszon.”

Vi upprepar vår solidaritet med Den Bolivarianska Republiken Venezuela och Republiken Nicaragua inför tvångsåtgärderna, mediemanipulationen, hoten och inblandningen utifrån.

För att kunna gå mot hållbar utveckling så krävs en ny internationell ordning med delaktighet, demokrati, multilaterism, jämlik och inkluderande. Dessutom krävs en ny finansiell ordning som ser till rättigheterna, behoven och strävandena hos utvecklingsländerna och tar hänsyn till den nuvarande assymetrin i finanser och handel, resultat av sekel av exploatering och plundring.

Erfarenheten visar, att trots svåra ekonomiska omständigheter kan bred folklig delaktighet uppnås i det sociala och politiska livet i ett land; gratis tillgång till hälsovård och utbildning för alla; ett system med social säkerhet som omfattar alla och inte lämnar någon i nöd; fullständigt utövande av barns och kvinnors rättigheter; tillgång till kultur, idrott och rätten till liv, till fred, till rättvisa och säkerhet för medborgarna.

Under lite mer än 50 år har en liten och blockerad ö bistått med 600 000 hälsovårdsarbetare i 164 länder för att bemöta, i de mest avlägsna och svåra områden, ébola i Afrika, blindhet i vår region, kolera i Haiti och 26 stora naturkatastrofer på olika breddgrader. I den helt övervägande delen av alla dessa fall har vi (Kuba) stått för kostnaderna.

I Brasilien har under fem år 20 000 kubanska läkare, varav 62 % kvinnor, tagit emot 113 miljoner patienter. 700 samhällen har för första gången någonsin fått tillgång till en läkare, alla från Kuba. I 1 100 samhällen står de kubanska läkarna för all hälsovård. De finns inte i de stora städerna, utan där andra läkare aldrig satt sin fot; i det halvtorra norr, i fattiga samhällen, i metropolernas utkanter och i samhällen långt från städerna, i distrikten med ursprungsbefolkning där de ger hälsovård till 90 % av invånarna.

Å min regerings vägnar vill jag tacka alla de miljontals brasilianare som tog emot dem med så mycket kärlek, och nu med stor tacksamhet, tar avsked av dem, offer för politisk manipulation.

Under 55 år har Kuba gratis utbildat och examinerat 35 600 hälsovårdsexperter från 138 länder.

Vi tillkännager att vårt samarbete fortsätter att vara en grundläggande del i Iberoamerika, så som detta toppmöte deklarerat.

Som ett resultat av demokratiska och deltagande processer har Kuba antagit ett program för sin ekonomiska och sociala utveckling som vi vill bygga och vi har utarbetat en plan för nationen fram till 2030.

Nu har vi slutfört diskussionerna om vår nya Grundlag. I dessa har sju miljoner kubaner lagt 645 000 förslag. Från utlandskubaner har vi tagit emot 2 125 förslag. Den 24 februari kommer förslaget ut till folkomröstning.

Trots svårigheterna fortsätter det kubanska samhället att gå framåt, i frihet, för en utveckling av ett oberoende, självständigt, socialistiskt, demokratiskt, välmående och hållbart samhälle.

I det kubanska folkets och regeringens namn upprepar jag till alla närvarande nationer vår tacksamhet för ert stöd till den nyligen antagna resolutionen i FN:s Generalförsamling, som kräver ett slut på blockaden mot Kuba, som nu tvärtom förstärks. Jag tackar dessutom för den kommuniké som vi antagit om detta ämne (blockaden).

181117

Kubas utrikesminister Bruno Rodriquez