Kuba prioriterar förnybar energi

solenergi, vindkraft
Foto: Cornell Frühauf, Pixabay

Kuba prioriterar förnybara energikällor

På grund av landets svårigheter att importera fossila bränslen, den konventionella elproduktionen och den ökade efterfrågan och konsumtionen, kräver utvecklingen av elsystemet och den nationella ekonomin förnybara energikällor och energieffektivitet.

Energi- och gruvministeriet (Minem) fortsätter att övervaka åtgärderna för att uppfylla policyn att utveckla förnybara energikällor och en rationell energianvändning fram till 2030, samt sådant som bidrar till makroprogrammet Produktiv omvandling och internationell integration.

Denna policy godkändes av ministerrådet 2014 och fem år senare trädde lagdekret nr 345 om Utveckling av förnybara energikällor och effektiv energianvändning i kraft, som beskriver vägarna, målen, mekanismerna och bestämmelserna för att gå vidare mot användning av förnybara energikällor.

Vid den första ordinarie sessionen i Folkmaktens nationalförsamling nyligen, påpekade energi- och gruvminister Vicente de la O Levy  landets svårigheter att importera fossila bränslen, den konventionella elproduktionen och den ökade konsumtionen. För att kunna utveckla elsystemet och den nationella ekonomin måste förnybara energikällor och energieffektivitet utgöra grunden.

Han tillade att det för närvarande finns 333 megawatt (MW) förnybar energi installerad, vars inverkan kan ses i landets elproduktion, särskilt mitt på dagen. Ministern sade att den installerade effekten av denna utrustning räcker för att, vid middagstid [då elförbrukningen är som lägst, ö.a.], täcka ungefär 300 000 hushålls elförbrukning.

I genomsnitt genererar förnybar energi dagligen 1 450 megawattimmar (MWh), vilket motsvarar 230 000 hushålls förbrukning, och den genomsnittliga besparingen uppskattas till 250 ton diesel per dag, sade han.

Han medgav dock att utvecklingen av förnybara energikällor inte har gått framåt i den takt som krävs, då endast 31 MW solcellsenergi har tagits i drift under första halvåret 2023.

Bland de orsaker som begränsar den fortsatta utvecklingen sade Vicente de la O Levy att det är ett område som har drabbats hårt av USAs ekonomiska blockad, som avsevärt begränsar tillgången till finansiering och affärer med utländska investerare. Eftersom elen på ön är kraftigt subventionerad tar det dessutom lång tid att uppnå avkastning på investeringar och det kräver central finansiering.

Trots dessa hinder påpekade han att ”vi arbetar med projekt för att installera stora mängder kraftproduktion på kortast möjliga tid, främst solenergi, där förberedelser och finansiell säkerhet finns som gör att vi kan hoppas ta i drift 1 300 MW och komma ikapp i den genomförandeplan som anges i policyn för utveckling för förnybara källor och effektiv energianvändning”.

Ministern förklarade att man tillsammans med företagsgruppen AzCuba har arbetat med projektet att generera el i de sockerbruk som idag inte deltar i skörden, baserat på de 528 MW som installerats där, och att ett inköpspris för el har avtalats för att uppmuntra produktionen. De första resultaten av denna åtgärd kommer att ses innan årets slut, tillade han.

En annan del av denna förändring av landets elförsörjning är att Agua y Saneamiento [Vatten och avlopp] har satt igång ett investeringsprojekt för att ersätta 1 312 pumpar för dricksvatten med solceller med en effekt på mindre än tio kilowatt (kW). Hittills har 304 enheter installerats i de flesta av landets provinser och förser samhällen med upp till 1 000 invånare med vatten.

Wennys Díaz Ballaga, Granma 230905 /cv

Cuba mantiene como prioridad el impulso a las fuentes renovables de energía