Kuba prioriterar hållbart jordbruk

Kubas miljöpolitik och dess resultat diskuterades på TV vid ett ”Runda Bordssamtal” (Mesa Redonda). Här framhölls hur vatten, skog och jordbruk hänger intimt samman och inget av områdena kan hanteras isolerat. Kuba har specialister som arbetar tillsammans för att gemensamt täcka samtliga dessa områden.

Utmaningen är att minska effekterna av klimatförändringarna och höja miljömedvetenheten. Kuba arbetar med att minimera skadorna som uppstår vid höjningen av saltnivåerna i jord och vatten, havsnivån, torka, de allt tätare och kraftigare orkanerna och dess påverkan på jordbruket.

I programmet framhölls hur miljöåtgärder på vissa håll lyckats höja avkastningen på olika grödor, exempelvis ris, samtidigt som man lyckats minska vattenförbrukningen. Som avgörande faktor för framgång betonades att jordbrukarna genom utbildning får kunskap om hållbart jordbruk i vilket man skyddar ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Cubadebate 130601
Foto: Cubadebate
Översättning: Zoltan Tiroler