Kuba: Satsning på samriskföretag och export

President Díaz Canel inspekterar jordbruk i utveckling. Foto: Estudios Revolución

Under en genomgång nyligen av utländska investeringar och export tog president Díaz Canel upp att till skillnad från andra sektorer, som har utvecklats snabbt när det gäller att locka utländska investerare, har det tagit längre tid inom jordbruk och livsmedelsindustri, även om de också har utvecklats. Som föredömen nämnde han de resultat som uppnåtts inom export av cigarrer, träkol och bihonung.

Jordbruksministern redogjorde för utländska investeringar i samriskföretag och tog som exempel Tropical Contramaestre S.A. för odling och försäljning av frukt och grönsaker både för turism, inre marknad och export.

Förhandlingar har inletts för tre samriskföretag och ett utländskt för kycklinguppfödning i Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa och Mariel, för ett ersätta import och stabilisera utbudet i landet. Förhandlingar pågår också för andra samriskprojekt för uppfödning av grisar och uppbyggnad av charkuterier i Cienfuegos, Villa Clara Mayabeque och Artemisa.

Livsmedelsdepartementets chef Iris Quiñoes Rojas redogjorde för investeringsplaner i år i samriskföretaget Nescor AB, för produktion och export av kaffe, kex och kulinariska produkter, och den påbörjade processen med Comital AB, för produktion av färsk pasta. Under 2019 ska samriskföretaget Lefersa byggas ut för framställning av upp till 3 000 ton industrijäst per år.

De utländska investeringarna är ett komplement till de inhemska, med en avgörande betydelse för landets utveckling, sa Díaz Canel. Vicedirektör Boris Luis Rodríguez för jordbruksföretaget Granos Sur (Spannmål Söder) i Jíbaro 35 mil öster om Havanna informerade att de lever upp till sina åtaganden och förklarade för den lokala pressen kopplingen mellan utländska investeringar, inhemsk produktion, turism och andra ekonomiska sektorer. I år kommer de att exportera två tusen ton träkol, dubbelt så mycket som förra året. Rodriguez talade också om marknadsföring i Kuba och utomlands av guayavamarmelad, hagtornsmarmelad med högt C-vitamininnehåll, samt sötpotatis, köttkorv och fläskkorv.

Till 2020 planeras export av grönsaker, läkemedels- och fruktträdsplantor. Arbete pågår också för att tillverka moringakapslar både för människor och boskap. Under året räknar de med att det ska finnas 300 000 ton ris och 776 ton kött samt förkokt ris av högsta kvalitet för den inhemska marknaden. När det gäller exporten ökar ålfisket, som ger bra priser internationellt, liksom levande hummer och sötvattensdito.

I ett gemensamt uttalande informerade Jordbruksdepartementet, Finans- och Prisdito samt Turistdepartementet om enklare regler för direktförsäljning av produkter och tjänster mellan hotell, restauranger, privata och statliga, jordbrukskooperativ och småbrukare.

Prensa Latina, 190527 internet@granma.cu 190525, 190527

Översättning: Eva Björklund