satsning på jordbruk mm

satsning på jordbruk mm

President Díaz Canel inspekterar jordbruk i utveckling