Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kuba-skillnaden-mellan-diktatur-och-demokrati/
Export date: Fri Jun 14 15:11:53 2024 / +0000 GMT

Kuba: Skillnaden mellan diktatur och demokrati
 

Kuba är en märklig ”diktatur”. Landets nya Grundlag har diskuterats i tre månader på över 130 000 möten, som hållits i bostadskvarter, på arbetsplatser och lärosäten.

Nästan 9 miljoner personer - av landets befolkning på 11,2 miljoner - har deltagit och föreslagit tusentals ändringar av vilka 760 införts i utkastet, och 60 procent av paragraferna har därmed modifierats.

Man har också tagit emot ändringsförslag från kubaner bosatta utomlands, i mer än 100 länder. Det slutgiltiga förslaget går ut på folkomröstning i februari.

Denna process med massivt deltagande är inget nytt. 2011 bidrog befolkningen med tusentals förslag för att uppdatera landets ekonomiska modell. Och 2016 debatterades den Nationella planen för ekonomisk och social utveckling för de kommande 15 åren.

Så fungerar en ”diktatur”. I en ”demokrati” är det inte folket som debatterar Grundlagen - den skrivs av experter.

Och de ekonomiska - och arbetsrelaterade - reformerna debatteras inte på arbetsplatserna - de tillämpas efter konsultation med arbetsgivare och banker.

Förstår ni nu skillnaden mellan diktatur och demokrati?

 

cubainformacion 190121

 

Cuba: la diferencia entre dictadura y democracia
Post date: 2019-01-21 11:16:57
Post date GMT: 2019-01-21 10:16:57

Post modified date: 2023-07-30 20:48:55
Post modified date GMT: 2023-07-30 19:48:55