Kuba stärker strategin för miljön

Kubas skogsareal har mer än fördubblats sedan revolutionen segrade 1959

Kuba bekräftar sitt miljöengagemang

Kuba, det enda land i världen som har ett hållbart ekologiskt fotavtryck i kombination med hög HDI, Human Development Index, bekräftar sitt engagemang för miljön och fortsätter att stärka strategin för att ta hand om den.

Den kubanska statens plan för att möta klimatförändringarna, känd som ”Plan för Livet” godkändes för fyra år sedan och innehöll konkreta åtgärder för att skydda naturen.

Miljöfrågor är en prioritet för den kubanska regeringen. Det är inget nytt. Sedan 1990-talet har temperaturvariationer, nederbörd omväxlande med torrperioder och höjningen av havsnivån varit ämnen för forskning. Data som stöder sig på vetenskapliga studier bekräftar att klimatet i Kuba blir varmare; det finns en variation i cyklonfrekvenser med kraftiga orkaner och översvämningar som utgör en fara för såväl natur som bebyggelse nära kusterna.

Kunskapen som förvärvats under årens lopp gjorde det möjligt för regeringen att i april 2017 anta planen för att konfrontera klimatförändringarna, känd som ”Plan för Livet”.

Miljöfrågorna spelar en framträdande roll inom alla områden i Kuba, med fastställda mål på kort-, medellång- och lång sikt. Trots att landet nu bekämpar Covidpandemin fortsätter aktiviteterna också på miljöområdet.

Prensa Latina 211018

Cuba ratifies commitment to caring for the environment

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0