Kuba stöder principen om ”ett enda Kina”

Uttalande från utrikesministeriet:

Kuba bekräftar på nytt sitt obegränsade stöd för principen om ”ett enda Kina”.

Republiken Kubas utrikesministerium uttrycker sitt bestämda avståndstagande från handlingar som syftar till att skada Folkrepubliken Kinas territoriella integritet och suveränitet, fördömer inblandning i dess inre angelägenheter och betonar sin oro över de ökade spänningarna och den förvärrade situationen kring Taiwan, som en direkt följd av USAs och dess allierades aggressiva politik och höga militära närvaro i Taiwansundet, militära kontakter och systematisk vapenförsäljning, handlingar som undergräver regional och internationell fred och säkerhet.

Nya provokationer, förklädda till officiella kontakter eller besök på hög nivå, skapar avsiktligt ytterligare faror.

Kuba bekräftar på nytt sin obegränsade anslutning till principen om ”ett enda Kina” och erkänner Taiwan som en oförytterlig del av landets territorium.

FNs generalförsamling erkände i sin resolution 2758, som antogs den 25 oktober 1971, Folkrepubliken Kinas regering som det kinesiska folkets sanna och enda legitima företrädare. För närvarande har landet diplomatiska förbindelser med 181 länder, som bygger på erkännandet av principen om ”ett enda Kina”.

Syftet och principerna i FN-stadgan och internationell rätt måste respekteras strikt, utan selektivitet eller dubbelmoral.

Kinas nyckelroll som en faktor för internationell stabilitet och balans och betydelsen av dess samarbete utan politiska villkor med utvecklingsländerna kan inte ignoreras.

Havanna, den 2 augusti 2022.

Republiken Kubas utrikesministerium