Israel_Kuba

Israel_Kuba

”Varför kallar USA Kuba för statlig sponsor av terrorism, men inte folkmördarstaten Israel?”