Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kuba-svarar-pa-det-hogerdominerade-eu-parlamentets-attack/
Export date: Tue May 17 12:41:37 2022 / +0000 GMT

Kuba svarar på det högerdominerade EU-parlamentets attack
Nationalförsamlingen för Folkmakten i Republiken Kubas Kommission för Internationella Relationer svarade idag på sin webbsida på den resolution som EU-parlamentet antog 15 november och i vilken man anklagar ön för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Kommissionen uttrycker sitt starka fördömande mot den oacceptabla resolutionen. Den förvränger fullkomligt förhållandena i Kuba och strider dessutom mot principerna av respekt, jämlikhet och ömsesidighet som uttrycks i överenskommelsen om Politisk Dialog och Samarbete, ADPC, undertecknat av Kuba, EU och dess medlemsländer.

Kommissionen skriver att det handlar om att sprida en falsk bild av vårt land för att försvåra den framgångsrika implementeringen av överenskommelsen, att manipulera frågan om mänskliga rättigheter i landet och skapa tveksamheter om den nu pågående processen för en ny grundlag i Kuba. Resolutionen utgör en inblandning i ett annat lands interna angelägenheter och strider mot principerna i internationell rätt. ”Den grundar sig på fabricerade lögner och är spridd av personer som inte är försvarare av de mänskliga rättigheterna, personer som inte vet något, som inte accepteras av vårt folk och som i praktiken är avlönade agenter för främmande makt.”

Dessutom sägs att EU-parlamentet inte har någon som helst rätt att sätta sig till doms över den kubanska demokratin. Denna är folkets deltagandedemokrati, vilket demonstreras av den pågående processen där folket aktivt deltar i arbetet med att ta fram den nya grundlagen.

”Det pågår ingen övergång i Kuba. Vårt land befinner sig, enligt folkets önskan, i en process av att uppdatera sin modell för ekonomisk och social utveckling. Syftet är en nation som är mer oberoende, mer suverän, mer socialistisk, mer demokratisk, mer välmående och mer hållbar”.

Deklarationen pekade också på Kubas hållning att alltid vara öppen för samarbete kring mänskliga rättigheter inom FN-systemet. ”Vi är undertecknare av 44 av de 61 erkända dokumenten inom detta område. Vi har tre gånger prövats i Människorättsrådets periodiskt återkommande undersökningar och visat Kubas vilja att fortsätta att gå framåt för att bli ännu bättre i främjandet och försvaret av de mänskliga rättigheterna.”

Den kubanska kommissionen förkastar försöken att villkora tillämpningen av den ingångna ADPC-överenskommelsen mellan Kuba och EU. Likaså förkastar kommissionen försöken till inblandning från EU och dess medlemsstater i Kubas interna affärer, något som strider mot andan i det ingångna avtalet, FN:s stadgar och Internationell rätt.

”EU-parlamentet borde använda sin energi till att fördöma och motarbeta USA-regeringens finansiella och kommersiella blockad mot Kuba, som pågått i snart 60 år. Den utgör ett massivt brott mot de mänskliga rättigheterna och vårt folk. Parlamentet borde också energiskt fördöma den extraterritoriella tillämpningen av denna politik, som påverkar såväl kubanska som europeiska medborgare.”

Nationalförsamlingens Kommission upprepar sin beredskap att utveckla relationer grundade på ömsesidig respekt med EU-parlamentet, så länge det kubanska folkets rätt att själva bestämma över sitt eget politiska, ekonomiska och sociala system utan någon yttre inblandning, respekteras.

Den upprepar också att EU-parlamentet inte har någon moralisk rätt att intervenera i Kubas interna angelägenheter, något som är upp till det kubanska folket. Detta folk som till ett mycket högt pris vunnit sitt oberoende och självständighet och som det är berett att försvara till det pris som krävs.

Granma 181116

http://www.granma.cu/cuba/2018-11-16/comision-de-relaciones-internacionales-responde-a-resolucion-sobre-cuba-adoptada-por-el-parlamento-europeo-16-11-2018-16-11-55?fbclid=IwAR0pXu3Ekoq1d9vrj5bjWVSOt2ZyVoZvmbN86OIxafqu3XqK5DqMBUpOufk
Post date: 2018-12-05 16:17:35
Post date GMT: 2018-12-05 15:17:35

Post modified date: 2018-12-05 16:17:35
Post modified date GMT: 2018-12-05 15:17:35