europarlamentet

europarlamentet

Det föga demokratiska EU uttalar sig om Kuba