medicos-cubanos-brasil

medicos-cubanos-brasil

20 000 kubanska läkare, ca 80 % av samtliga i programmet ”Fler Läkare”, Har genomfört 113 359 000 konsultationer i 3 600 kommuner. 700 av dessa har aldrig tidigare haft tillgång till läkare.