Kuba utexaminerar ytterligare 600 läkare för att hjälpa världen

På fotot fattiga ungdomar från USA som utbildats gratis i Kuba. Foto: IFCO/Pastors for Peace Facebook

Kuba utexaminerar ytterligare 600 läkare för världen

Denna vecka utexaminerades ytterligare 600 studenter vid Medicinhögskolan i Havanna. De tog examen som läkare och hälsomedicinska tekniker. Det samtidigt som Covid-19 pandemin hotar att förvärras i många länder, vilket gör Kubas internationalistiska bidrag i kampen mot pandemin än viktigare.

I ett kort uttalande från Dr Jorge Gonzalez Perez, chef för undervisningen vid Hälsovårdsministeriet, sades att under de följande dagarna kommer flygplan med många av dessa nyutexaminerade gå till olika länder i Afrika, en region hårt drabbad av pandemin, och där de kubanska Henry Reeve medicinska brigader dagligen räddar liv.

Enligt talespersonen Cosme More Cuesta vid Hälsohögskolan firades examen i stora samlingssalen. Först var det 250 studenter från Republiken Kongo, därefter 269 från Republiken Angola och slutligen fler än 70 från 19 olika nationer, bland andra Tchad, Ghana, USA, Palestina och Colombia som tog emot sina diplom.

Olika fakulteter vid sjukhusen i Havanna har år efter år haft studenter från tiotals nationer som specialiserat sig inom olika områden.

Under sin utbildning integreras studenterna i arbetet med att främja hälsa och förhindra sjukdomar, i kampanjen mot virus, i bekämpandet av naturkatastrofer och nu senast i arbetet mot Covid-19. I detta deltar de tillsammans med såväl utbildade läkare som kubanska studerande.

I närvaro av diplomatisk personal från respektive ambassad, samt Kubas Hälsovårdsministerium, fick de nya läkarna sina diplom. Några av dem fick gulddiplom som de duktigaste studenterna. De tackade sina lärare för all hjälp de fått inom respektive område för att nå sitt hett efterlängtade mål.

Från Medicinhögskolan uppmanades de att vara trogna försvarare av sitt humanistiska yrke, något som karaktäriserar den kubanska sjukvården och den modell i vilken de utbildats. Vidare uppmanades de aAtt fortsätta att fördjupa banden av samarbete och vänskap mellan Kuba och deras respektive nationer och att visa sin solidaritet på andra platser i världen.

Cubainformacion 200730

Cuba gradúa 600 profesionales de la salud más para el mundo

För tio år sedan sa WHO-chefen Dr.Chan om ELAM, den Medicinska Hälsohögskolan i Havanna:

”Jag känner inte till någon annan medicinhögskola som erbjuder studenterna så mycket gratis. Jag känner inte till någon annan medicinhögskola med en inträdespolicy som ger högsta prioritet till kandidater som kommer från fattiga omständigheter, och av egen erfarenhet vet vad det betyder att leva utan tillgång till grundläggande hälsovård. Om du är fattig, kvinna eller från en ursprungsbefolkning så har du en avgjord fördel vid intaget. Detta är en etik som gör denna högskola helt unik.”

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72